Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
115 / 132 / 18
43.4% 49.8% 6.8%
43% 5163
#2
1 / 0 / 0
100% 0% 0%
100% 10