Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
117 / 133 / 18
43.7% 49.6% 6.7%
44% 5283
#2
1 / 0 / 0
100% 0% 0%
100% 10