Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
65 / 156 / 7
28.5% 68.4% 3.1%
29% 4519
#2
14 / 12 / 3
48.3% 41.4% 10.3%
48% 247
#3
0 / 2 / 0
0% 100% 0%
0% 0