Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
203 / 228 / 32
43.8% 49.2% 6.9%
44% 16573
#2
97 / 116 / 68
34.5% 41.3% 24.2%
35% 1634
#3
17 / 7 / 3
63% 25.9% 11.1%
63% 433