Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
156 / 153 / 30
46% 45.1% 8.8%
46% 9227
#2
7 / 0 / 1
87.5% 0% 12.5%
88% 184
#3
0 / 1 / 0
0% 100% 0%
0% 0