Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
45 / 55 / 22
36.9% 45.1% 18%
37% 1268
#2
3 / 2 / 0
60% 40% 0%
60% 65