Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
2 / 1 / 0
66.7% 33.3% 0%
67% 10