Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
60 / 156 / 28
24.6% 63.9% 11.5%
25% 1773
#2
0 / 1 / 0
0% 100% 0%
0% 0
#3
0 / 1 / 0
0% 100% 0%
0% 0
#4
0 / 1 / 0
0% 100% 0%
0% 0