Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
17 / 32 / 5
31.5% 59.3% 9.3%
31% 1131
#2
4 / 1 / 1
66.7% 16.7% 16.7%
67% 44