Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
1 / 1 / 0
50% 50% 0%
50% 25
#2
0 / 1 / 0
0% 100% 0%
0% 0