Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
1 / 0 / 1
50% 0% 50%
50% 9
#2
0 / 3 / 2
0% 60% 40%
0% 6