Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
618 / 285 / 102
61.5% 28.4% 10.1%
61% 28729
#2
2 / 4 / 2
25% 50% 25%
25% 14
#3
0 / 0 / 1
0% 0% 100%
0% 4