Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
3 / 1 / 1
60% 20% 20%
60% 22