Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
135 / 189 / 31
38% 53.2% 8.7%
38% 7046
#2
1 / 1 / 0
50% 50% 0%
50% 15