Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
136 / 189 / 32
38.1% 52.9% 9%
38% 7134
#2
1 / 1 / 0
50% 50% 0%
50% 15