Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
6 / 2 / 1
66.7% 22.2% 11.1%
67% 200
#2
3 / 10 / 1
21.4% 71.4% 7.1%
21% 75