Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
15 / 43 / 9
22.4% 64.2% 13.4%
22% 393
#2
5 / 9 / 3
29.4% 52.9% 17.6%
29% 36