Klub Fitore / E humbur / Barazim Fitore Pikë
#1
12 / 39 / 8
20.3% 66.1% 13.6%
20% 311
#2
5 / 9 / 3
29.4% 52.9% 17.6%
29% 36