Rregullorja e privatësisë

Teksti i mëposhtëm është vetëm një përkthim informues. Versioni ligjor i vlefshëm është i mundur nëAnglisht.

Data e efektit: May 25, 2018

Chess.com, LLC ("neve", "ne", ose "i yni") punon uebsajtin e chess.com dhe aplikacionin mobile të chess.com ("Shërbimi").

Kjo faqe ju informon mbi politika në lidhje me mbledhjen, përdorimin dhe shpalosjen e të dhënave personale kur ti përdor Shërbimin tondhe dhe zgjedhjet që ti ke bashkangjitur me ato të dhëna.

Përdorim të dhënat tua për të mundësuar dhe përmirsuar Shërbimin. Duke përdorur Shërbimin, ju bini dakord mbi mbledhjen dhe ruajtjen e informacionit në dakordësi me këtë politikë. Vetëm nëse përcaktohet ndryshe në këtë Politikë Privatësie, kushtet e përdorura në këtë Politikë Privatësie kanë të njëjtin kuptim si tek Kushtet e Shërbimit.

Përkufizime

Shërbim

Shërbimi do të thotë që uebsajti i chess.com dhe aplikacioni i chess.com mobile drejtohen nga Chess.com, LLC

Të Dhënat Personale

Të Dhënat Personale do të thotë të dhëna për një individ të gjallë që mund të identifikohet nga këto të dhëna (nga kësi lloj informacioni apo të tjera që janë ose që mund të hyjnë në zotërim tonë).

Të Dhënat e Përdorimit

Të Dhënat e Përdorimit janë të dhëna të mbledhura automatikisht ose të gjeneruara nga përdorimi i Shërbimit ose nga infrastruktura e vetë Shërbimit (për shembull, kohëzgjatja e vizitës në një faqe).

Cookies

Cookies janë të dhëna të vogla të dhënash që ruhen në pajisjen tuaj (kompjuter ose pajisje mobile).

Kontrollues i të Dhënave

Kontrolluesi i të Dhënave do të thotë personi i zakonshëm apo personi ligjor i cili (qoftë i vetëm apo në grup me persona të tjerë) përcaktojnë qëllimin për të cilën dhe mënyrën se si një informacion personal po, dhe do të përpunohet. Për qëllimin e kësaj Politike të Privacisë ne jemi, Kontrolluesi i të Dhënave të të Dhënave tua Personale.

Përpunuesit e të Dhënave (ose Ofruesit e Shërbimit)

Përpunuesi i të Dhënave (ose Ofruesi i Shërbimit) do të thotë çdo person i zakonshëm apo ligjor i cili përpunon të dhënat në emër të Kontrolluesit të të Dhënave. Ne mund të përdorim shërbimet nga Ofruesë të Shërbimit të ndryshëm në mënyrë që të përpunojmë të dhënat tua më efektivisht.

Të Dhënat e Subjektit (ose Përdoruesit)

Të Dhënat e Subjektit i takojnë çdo individi të gjallë i cili po përdor Shërbimin dhe është i varur i të Dhënave Personale.

Mbledhja dhe Përdorimi i Informacionit

Ne mbledhim shumë lloje të ndryshme informacioni pë qëllime të shumëanshme për të siguruar dhe përmirsuar Shërbimin tonë tek ti.

Llojet e të Dhënave të mbledhura

Të Dhënat Personale

Ndërsa përdorni Shërbimin tonë, mund t'ju kërkojmë të na jepni njëfarë informacione personale të identifikueshme të cilat mund të përdoren t'ju kontaktojmë ose t'ju indentifikojmë ("Të Dhënat Personale"). Informacioni personal identifikues mund të përfshijë, por nuk kufizohet vetëm në:

 • Informacioni i kërkuar (emri i përdoruesit të chess.com dhe një adresë e-mail, ID publike e Google ose ID publike e Facebook)
 • Informacioni Fakultativ (emri, data e lindjes së emrit, kodi postar dhe përshkruesit e tjerë personalë)
 • Cookies dhe të Dhënat e Përdorimit

Mund të përdorim të Dhënat tua Personale t'ju kontaktojmë me Buletine, marketing apo materiale promovuese dhe informacione të tjera që mund t'ju interesojnë. Mund ti hiqni nga marrja e disa ose të gjitha këto komunikata nga ne duke ndjekur linkun çrregjistro apo udhëzimet e mundësuara në ndonjë email që kemi dërguar ose duke na kontaktuar.

Të Dhënat e Përdorimit

Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione që shfletuesi juaj dërgon sa herë që vizitoni Shërbimin tonë ose kur keni qasje në Shërbimin nga apo përmes një pajisjeje celulare ("Të Dhënat e Përdorimit").

Këto të Dhëna Përdorimi mund të përfshijnë informacione si adresa e Protokollit të Internetit të kompjuterit tuaj (d.m.th. Adresa IP), lloji i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e Shëbimit tonë të cilat ti i viziton, koha dhe data e vizitës tuaj, koha e shpenzuar mbi këto faqe, pajisje unike identifikuese dhe të dhëna diagnostifikuese.

Kur hapni Shërbimin me apo ndërmjet pajisjes mobile, të Dhënat e Përdorimit mun të përfshijnë informacione të tilla si: lloji i pajisjes që përdorni, ID unike që pajisja ka, adresën IP të pajisjes mobile, sistemin e operimit, llojin e shfeltuesit të Internetit që përdorni nga pajisja, indentifikues unikë të pajisjes dhe të dhëna diagnostike të tjera.

Gjurmues i të Dhënave Cookies

Përdorim cookies dhe gjurmues teknologjik të njëjtë për të rregistruar aktivitetin mbi Shërbimin tonë dhe të ruajë një informacion të caktuar.

Cookies janë dosje me të dhëna të vogla të cilat mund të përfshijnë identifikues anonim unik. Cookies dërgohen tek brouseri nga një uebsajt dhe ruhen në pajisjen tënde. Gjithashtu teknologji zbuluese që përdoren janë sinjalizues, etiketa e dorëshkrime që mbledhin e ruajnë informacion për të përmirsuar e analizojnë Shërbimin tonë.

Mund të udhëzoni shfletuesin të refuzojë të gjithë cookies apo të dallojë kur një i tillë dërgohet. Megjithatë nëse nuk pranoni cookies, mund të mos keni mundësinë e përdorimit të disa pjesëve të Shërbimit tonë.

Shembuj i Cookies që përdorim:

 • Cookiet e Sesionit. Përdorim Cookiet e Sesionit për t'ju mbajtur në linjë me shërbimin tonë.
 • Cookiet e Paraplqyer. Përdorim Cookiet e Paraplqyer për të kujtuar pëlqimet dhe shumë lloj cilësimesh të tua.
 • Cookiet e Sigurisë. Përdorim Cookiet e Sigurisë për qëllime sigurie.
 • Cookiet e reklamimit. Cookiet e reklamimit përdoren t'ju shërbejnë me reklama që mund të jenë të përshtatshme për interesat e tua. Mund të përjashtuar përdorimin e këtyre cookies duke vizituar në  Google shto dhe përmbajtje të politika e privacisë së networkut http://www.privacychoice.org/companies ose http://www.aboutads.info/choices. Për të mësuar më shumë rreth kësaj mënyre reklamimi apo për të përjashtuar këtë lloj reklamimi, mund të vizitoni www.networkadvertising.org.

Përdorimi i të Dhënave

Chess.com, LLC përdor të dhënat e mbledhura për arsye të ndryshme:

 • Të personalizojë reklamat dhe përmbajtjet që ti shikon
 • Për të siguruar dhe mbarvajtur Shërbimin tonë
 • Të të njoftojë rreth ndryshimeve në Shërbimin tonë
 • Të të lejojë ty të marrësh pjesë në karakteristika nërvepruese të Shërbimit tonë kur ti u'a ke nevojën
 • Për të siguruar mbeshtetje klienti
 • Të mbledhë analiza ose informacion të vlefshëm kështu që ne mund të përmirsojmë Shërbimin
 • Të vëzhgojë përdorimin e Shërbimit tonë
 • Të zbulojë, parandalojë dhe drejtojë problemet teknike
 • Për t'ju mundësuar me lajmet, ofertat speciale dhe informacion të përgjithshëm rreth të mirave të tjera, shërbimeve dhe ngjarjeve të cilave ne japim e që janë të njëjta me ato që ke blerë ose kërkuar vetëm nëse nuk ke zgjedhur të marrësh një informacion të tillë
 • Të udhëheqë kërkime, të sigurojë raportime anonime dhe të grumbulluara rreth komunitetit përdorues tonë për klientë të brëndshëm dhe të jashtëm.

Nëse jeni nga Zona Ekonomike Europiane (EEA), baza ligjore e Chess.com LLC për grumbullimin dhe përdorimin e të dhënave personale të përshkruara në këtë Politikë Privacie, varet nga të Dhënat Personale që mbledhim qoftë dhe nga konteksti specifik në të cilin e mbledhim.

Chess.com, LLC mund të përpunojë të Dhënat tuaja Personale sepse:

 • Duhet të bëjmë një kontratë me ju
 • Na dhatë të drejtën për të vepruar kështu
 • Vetëm për qëllim përpunimi i pagesës
 • Të biesh dakort me ligjin

Mbajtja e të dhënave

Chess.com, LLC do të ruajë të Dhënat tuaja Personale vetëm për sa kohë të jetë e nevojshme e për qëllimet e vendosura në Politikën e Privacisë. Do të ruajmë e përdorim të Dhënat tuaja Personale për shtrirjen e nevojshme që na lejonë detyrat tona ligjore (për shembull, nëse na kërkohet të ruajmë të dhënat tuaja për të bashkëvepruar me ligjet e zbatueshme), të zgjidhim mosmarrveshje dhe të forcojmë politikat dhe marrveshjet tona ligjore.

Chess.com, LLC do të ruajë të Dhënat e Përdorimit vetëm për qëllime analitike. Zakonisht të Dhënat e Përdorimit ruhen vetëm për një kohë të shkurtër, përveç kur të dhënat përdoren në rast forcimi të sigurisë apo të përmirsojë funksionalitetin e Shërbimit tonë, ose kur ne jemi të detyruar ligjërisht të ruajmë këto të dhëna për kohë më të gjata.

Transferim i të Dhënave

Të Dhënat dhe informacioni mbi ty mund të transferohet, — dhe mirmbahet — në kompjutera të ndodhur jashë shtetit, provincës, vendit ose ndonjë juridiksion tjetër udhëheqës ku ligjet mbi mbrojtjen e të dhënave mund të ndryshojnë nga ato që janë në juridiksionin tuaj.

Nëse ndodheni jashtë Shteteve të Bashkuara dhe vendosni të na jepni informacione, ju lutem vini re sepse ne i transferojmë të dhënat në Shtetet e Bashkuara, përfshirë të Dhënat Personale ku dhe i përpunojmë.

Pranimi i kësaj Politike të Privacisë ndjekur me paraqitjen e informacionit përfaqëson dakordësinë tuaj të asaj transferte.

Chess.com, LLC do të marrë të gjithë hapat e arsyeshëm të sigurojmë se të dhënat tuaja janë trajtuar me siguri të plotë dhe në përputhje me Politikën e Privacisë asnjë transferim i të Dhënave tua Personale nuk do të kryhet në ndonjë organizatë ose shtet vetëm në rast se ka kërkime të majftueshme duke përfshirë këtu sigurinë e të dhënave të tua e të tjera informacione personale.

Informacione Shpalosëse i të Dhënave

Transaksion Biznesi

Nëse Chess.com, LLC përfshihet në një bashkim, blerje ose shitje të aseteve, të dhënat tuaja personale mund të transferohen. Ne paraprakisht do të njoftojmë para se të dhënat tuaja personale të transferohen për tu bërë subjekt i një Politike të ndryshme të Privatësisë.

Informacione Shpalosëse për Zbatimin e Ligjit

Nën rrethana të caktuara, Chess.com LLC, mund ti këkohet të shpalosë të Dhënat tua Personale nëse i kërkohet kjo gjë me ligj apo kërkesave me baza të autoriteteve publike (p.sh. gjykatë ose agjensi qeverisëse).

Kërkesat ligjore

Chess.com, LLC mund të hapë të Dhënat tuaja Personale me besimin që një veprim i tillë është i nevojshëm për:

 • Të biesh dakort me detyrimet ligjore
 • Për të ruajtur dhe mbrojtur të drejtat ose pronësinë e Chess.com, LLC
 • Të parandalojë apo hetojë keqdashje të mundshme në lidhje me Shërbimin
 • Për të mbrojtur sigurinë personale të përdoruesve të Shërbimit ose publikut
 • Për të mbrojtur kundër përgjegjësisë ligjore

Siguria e të Dhënave

Siguria e të dhënave të tua është e rëndësishme për ne, por mba mend se asnjë metodë trasmetimi mbi Internet apo metodë depozitimi elektroni është 100% i sigurtë. Nërkohë që mundohemi të përdorim mënyra të pranueshme nga ana tregtare për t'ju mbrojtur të Dhënat, nuk ju garantojmë sigurinë maksimale.

"Mos më ndiq" Sinjali

Nuk e mbështesim Mos Më Gjurmo ("DNT"). Mos Më Gjurmo është cilësim të cilin mund ta zgjedhësh tek shfletuesi ueb i yti për të bërë me dije uebsajtet se nuk do të gjurmohes.

Mund të aktivizoni ose çaktivizoni Mos Më Gjurmo duke vizituar faqen e shfletuesit tuaj te Parapëlqimet ose Cilësimet.

Të Drejtat Tua mbi Mbrojtjen e të Dhënave Sipas Rregullores të Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR)

Nëse jeni banor i Zonës Ekonomike Evropiane (EEA), ju keni të drejta të caktuara për mbrojtjen e të dhënave. Chess.com, LLC synon të ndërmarrë hapa të arsyeshëm për t'ju lejuar ti korrigjoni, ndryshoni, fshini ose kufizoni përdorimin e të Dhënave tuaja Personale.

Nëse dëshironi të jeni i informuar cilat të Dhëna Personale kemi për ty dhe nëse doni që të hiqen nga sistemi ynë, ju lutemi na kontaktoni.

Mund të rregulloni informacionin mbi llogarinë tuaj në Chess.com në çdo kohë. Në disa rrethana, keni të drejtën e mëposhtme të mbrojtjes së të dhënave:

 • E drejta për të hyrë, përditësuar ose për të fshirë informacionin që ne kemi mbi ju.Kurdo që të jetë e mundur, ju mund të aksesoni, përditësoni ose kërkoni fshirjen e të Dhënave tuaja personale direkt në seksionin e cilësimeve të llogarisë tuaj. Nëse nuk jeni në gjendje t'i bëni vetë këto veprime, ju lutemi na kontaktoni për t'ju ndihmuar.
 • E drejta e korrigjimit. Keni të drejtë që informacioni juaj të korrigjohet nëse informacioni është i pasaktë ose jo i plotë.
 • E drejta për të kundërshtuar. Keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin tonë të të dhënave të tua personale.
 • E drejtë kufizimi. Keni të drejtën e kërkesës së kufizimit të përpunimit e informacionit tuaj personal.
 • E drejta e transportueshmërisë së të dhënave. Ju keni të drejtë të pajiseni me një kopje të informacionit që kemi për ju në një format të strukturuar, të lexueshëm dhe të përdorur në mënyrë të zakonshme.
 • E drejta për të tërhequr pëqimin. Gjithashtu keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin në çdo kohë ku Chess.com, LLC u mbështet mbi pëlqimin tuaj për të përpunuar mbi të dhënat tua personale.

Kini parasysh që ne mund t'ju pyesim të verifikoni identitetin tuaj përpara se t'u përgjigjeni kërkesave të tilla.

Keni të drejtën e ankimit tek Autoriteti i Mbrojtes së të Dhënave rreth mbledhjes dhe përdorimit të të Dhënave të tua Personale. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni autoritetin vendor mbrojtës të të dhënave në Zonën Ekonomike Europiane (EEA).

Ofruesit e Shërbimit

Mund të punësojmë kompani e individë si palë të treta për të lehtësuar Shërbimin tonë ("Ofruesit e Shërbimit"), për të bërë të mundur Shërbimin në emrin tonë, të përmbushë shërbime në lidhje me Shërbimin apo të marrë pjesë në analizën se si përdoret Shërbimi.

Këto palë të treta kanë qasje në të Dhënat e tua Personale vetëm për të kryer këto detyra në emrin tonë dhe janë të detyruar të mos i zbulojnë apo ti përdorin për ndonjë qëllim tjetër.

Analitikë

Mund të përdorim palë të treta si Ofrues të Shërbimit për të monitoruar dhe analizuar përdorimin e Shërbimit tonë.

Amplituda dhe Analitika e Google

Amplituda dhe Analitika e Google janë shërbime analitike uebi të cilat rregjistrojnë dhe raportojnë trafikun e uebsajtit. Përdorin të dhënat e mbledhura për të vëzhguar dhe rregjistruar përdorimin e Shërbimit tonë. Për Analitikën e Google këto të dhëna janë të ndara me shërbime të tjera të Google. Google mund të përdorë të dhënat e mbledhura sipas rrethanave për të personalizuar reklamat e rrjetit të saj reklamues.

Reklama

Mund të përdorim palë të treta si Ofrues të Shërbimit për t'ju shfaqur reklama që ndihmojnë e mbështesin në mirmbajtjen e Shërbimit tonë.

Google AdSense DoubleClick Cookie

Google, si shitës i palës së tretë, përdor cookies që shërbejnë si reklama në Shërbimin tonë. Përdorimi i Google cookie DoubleClick u jep mundësinë atij dhe partnerëve të tij të japin shërbim reklamash përdoruesëve tanë bazuar mbi vizitat e tyre në Shërbimin tonë ose në uebsajte të ndryshme në Internet.

Mund të hiqni zgjedhjen e përdorimit të DoubleClick Cookie për reklamimet mbi bazë interesi duke vizituar faqen e Cilësimeve të Google Ads: http://www.google.com/ads/preferences.

Pagesat

Mund të mundësojmë produkte dhe/ose shërbime me pagesë përbrenda Shërbimit. Në këtë rast, përdoren shërbimet e palëve të treta për shqyrtimet e pagesave (p.sh. përpunuesit e pagesave).

Nuk do të ruajmë apo mbledhim detajet e pagesave me kartë. Ai informacion u mundësohet menjëherë përpunuesëve të pagesave të palëve tona të treta të cilët përdorimin e të dhënave tua personale e administrojnë ndërmjet Politikës së tyre të Privacisë. Këto përpunues pagesash u përmbahen standarteve të vendosura nga PCI-DSS siç menaxhohet nga Këshilli i Standarteve të Sigurisë PCI, e cila është një përpjekje e përbashkët e Visa, MAstercard, American Express dhe Discover. Kërkesat e PCI-DSS japin siguri në menaxhimin e një pagesë të sigurtë.

Proçsorët pagues me të cilët ne punojmë janë:

Pagesa në aplikacionin Apple Store

Politika e tyre e Privacisë mund të lexohet në https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww

Pagesa në aplikacionin Google Play

Politika e tyre e Privacisë mund të lexohet në https://www.google.com/policies/privacy

Adyen

Politika e tyre e Privacisë mund të lexohet në https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions

PayPal

Politika e tyre e Privacisë mund të lexohet në https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Shërbimi ynë mund të ketë linqe të faqeve të tjera të cilat nuk operohen nga ne. Nëse klikoni mbi linkun e një pale të tretë do të dërgoheni në faqen e asaj pale. Ju këshillojmë fort të rishikoni Politikën e Privacisë të çdo faqeje që vizitoni.

Nuk kemi kontroll mbi, dhe nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privacisë apo praktikat e shërbimeve apo sajteve të palëve të treta.

Privacia e Fëmijëve

Chess.com nuk shënjestron ndonjë nën moshën 18 ("Fëmijë") për përdorimin e Shërbimit tonë.

Ne nuk mbledhim me vetëdije informacion nga personat nën moshën 18 vjeçare. Nëse je prind ose kujdestar dhe je i vetëdijshëm se Fëmijët tuaj na kanë siguruar të Dhënat Personale, ju lutemi na kontaktoni. Nëse bëhemi të vetëdijshëm se kemi mbledhur të Dhënat Personale nga fëmijët pa marrë pëlqimin e prindërve, ne marrim hapa për të hequr ato informacione nga serverët tanë.

Ndryshimet mbi këtë Politikë Privacie

Mund të përditësojmë Politikën e Privacisë herë pas here. Do t'ju njoftojmë për ç'do ndryshim duke postuar Politikën e re të Privacisë në këtë faqe.

Do t'ju njoftojmë nëpërmjet emailit dhe/ose një njoftimi të dukshëm në Shërbim, përpara se ndryshimi të bëhet efektiv dhe përditësimi i "data efetkive" në krye të kësaj Politike të Privatësisë.

Këshilloheni të rishikoni këtë Politikë të Privacisë periodikisht për çdo ndryshim. Ndryshimet e kësaj Politike të Privacisë bëhen efektive kur postohen në këtë faqe.

Na kontakto

Nëse keni ndonjë pyetje rreth kësaj Politike të Privacisë, ju lutemi na kontaktoni me email: support@chess.com.