Marrëveshja e nënshkruesit

Teksti i mëposhtëm është vetëm një përkthim informues. Versioni ligjor i vlefshëm është i mundur nëAnglisht.

Data e efektit: September 12, 2019

Abonimet me pagesë në Chess.com dhe shërbimeve të tjera në këtë sajt administrohen nga kushtet e marrveshjet e mëposhtme:

Pagesat

Pagesat për rregjistrime mund të bëhen nëpërmjet kartës së kreditit, PayPal, iTunes, Google Play, urdhëresë pagese apo metoda të tjera pagese. Të gjithë rregjistrimet përpunohen në dollarë Amerikanë përveç rasteve të deklaruara.

Abonimet e dhuratave faturohen një herë të vetme dhe nuk rinovohen. Të gjithë abonimet e tjera janë me auto-rinovim derisa të anullohen nga i abonuari nëpërmjet llogarisë së tyre, ose duke kontaktuar Stafin e Ndihmës. Pagesat e bëra me postë duhet të përcaktojë produktin e abonimit dhe duhet të dërgohen tek PO Box 60400, Palo Alto, CA 94306.

Shërbimet

Abonentët autorizohen të marrin shërbimet e përshkruara në faqen e abonimit për kohëzgjatjen e pajtimit të tyre. Shërbimet bëhen efektive menjëherë pasi merret mandat pagesa.

Përmirsimet/Degradimet

Përmirësimi mund të bëhet në çdo kohë dhe çmimi i përmirsimit do të vlerësohet sipas kohës së përdorur dhe kohës së mbetur. Çmimi i përmirimit do të shfaqet në procesin e arkëtimit. Zhgradimet nuk janë në dispozicion deri pas skadimit të abonimit origjinal. Për ndihmë ju lutemi kontaktoni Stafin e Ndihmës.

Rimbursimet

Nëse nuk jeni i kënaqur ju lutem kontaktoni, Stafin e Ndihmës. All first-time credit card and Android subscriptions are given a 30-Day Money Back Guarantee. Refunds will NOT be given to subscribers who are banned from the site due to violating the Terms and Conditions of site use (abusive behavior, cheating, etc).

Subscribers via iTunes are subject to Apple’s Subscription terms. Unfortunately, Apple does not provide a way for Chess.com to refund iTunes payments, and all refunds and claims must be made directly via Apple. Please see https://support.apple.com/en-us/HT202039.

Nëse keni ndonjë pyetje rreth që i përkasin politikave të mësipërme ju lutemi na kontaktoni .