ACROPOLIS XXXVII

Kontrolli i kohës
Lojtarë
Lojrat u vlerësuan
Rangu mesatar
Hapësira e klasifikimit
Pikë të mundshme
Madhesia maksimale e grupit
I përfunduar
# Kalojnë
Raund
Lojëra paralele
Lojra të përfunduara
Finalet
Lojra të mbetura
Koha/Lëvizje mes. maks.
Limiti kohor maks %
Ky është turne "Pa pushime"!

ACROPOLIS XXXVII tournament

( >1800 rating, 150 players, 4-5 players per group, advance per group: 2 players, concurrent games per opponent: 2, 3 days per move, no vacations).

Normally:

A`round: 150 players (= 30 groups X 5 players)---[advance per group:2 players]=>
B`round:   60 players (= 12 groups X 5 players)---[advance per group:2 players]=>
C`round:   24 players (=   4 groups X 5 players)---[advance per group:2 players]=>

                                   (+   1 group  X 4 players)---[advance per group:2 players]=>
D`round:   10  players (=  2 groups X 5 players)---[advance per group:2 players]=>
E`round:      4 players (=   1 group  X 4 players),

but, if more than 2 players per group advance to the next round, due to the same score and tie break, then it will be different.

Trofete
Vendi i parë
Vendi i dytë
Vendi i tretë
Lojtarë (98)
yorugua
yorugua
Sebastian Fernandez

(1855)

qualiafreak
qualiafreak
Leo Iacono

(1815)

rbalasubramanian
rbalasubramanian
Ramesh Balasubramanian

(1859)

Zaradesht
Zaradesht
Nino Bahram

(1986)

agustinnr
agustinnr
Alfredo Nunez

(2164)

CaroInferno
CaroInferno
Josh Bousum

(2137)

Andy_Murrey
Andy_Murrey
Andy Murrey

(1806)

saxpanos
saxpanos
panos saxpanos

(1812)

medved_rus
medved_rus
Misha Lermontov

(1774)

alponte
alponte
mic bor

(1891)

ouitstaapen
ouitstaapen
Oliver Issel

(1818)

_Serge_
_Serge_
Serge Shibaev

(2063)