Bird, Tartakower variation

Data e fillimit: 4 gush 2019

Kontrolli i kohës
Lojtarë
Lojrat u vlerësuan
Rangu mesatar
Hapësira e klasifikimit
Pikë të mundshme
Madhesia maksimale e grupit
I përfunduar
# Kalojnë
Raund
Lojëra paralele
Lojra të përfunduara
Finalet
Lojra të mbetura
Koha/Lëvizje mes. maks.
# humbje me kohë
Zhgënjimi më i madh
Trofete
Vendi i parë
Vendi i dytë
Vendi i tretë
Lajmërimet

Bird, Tartakower variation

andreiloz | 13 pri 2019, 9:17 e paradites