Halloween - Raffael Chess

Rangu: Hape 300 lojtarë 31 tet 2020, 4:50 e pasdites
Vendi i parë
Zireox
Zireox
Vendi i dytë
Raffael_Chess
Raffael_Chess
Vendi i tretë
Emili8
Emili8
Lojtar R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
#1
(2452)
1b 1b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 1b 1b 1b
10
69.5
#2
1b 1b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 1b 1b 0z
9
59
#3
(1911)
1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 1b 0z 1b 1b
9
56
#4
1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 0b 1b 1b 1b
9
55
#5
1b 1b 0z 0b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b
9
54
#6
1b 1b 1b 0z 1b 0z 1b 1b .5b 1b 1b
8.5
56.25
#7
1b 0z 1b 1b 0z 1b 1b 1b .5z 1b 1b
8.5
47.75
#8
1b 1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 0b 1b 0b
8
48.5
#9
1b 1b 1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 0b 0b
8
46.5
#10
(1882)
1b 1b 1b 0b 1b 1b 0z 1b 0z 1b 1b
8
45
#11
0z 1b .5z 1b 1b 1b .5z 1b 0z 1b 1b
8
43.75
#12
1b 1b 1b 0z 0b 1b 1b 0z 1b 1b 1b
8
43.5
#12
0z 1b 1b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 0b 1b
8
43.5
#14
- 1b 0z 1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 1b
8
43
#15
1b 0b 1b 0z 1b 1b 0z 1b 1b 1b 1b
8
39
#16
0b 1b 1b 1b 1b 0b 1b 0z 1b 1b 1b
8
37.5
#17
1b 1b 0b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 0z .5z
7.5
49.25
#18
1b .5b 1b 0b 1b 1b 1b 0z 0b 1b 1b
7.5
45.25
#19
1b .5b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 0b 1b 0b
7.5
40.25
#20
1b 0z 1b 1b 1b 1b .5z 1b 1b 0z 0z
7.5
34.5
#21
1b 0b 1b 0b 1b 1b 1b 0z 1b 1b .5b
7.5
32.75
#22
1b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 0z 1b 0z 0b
7
41
#23
0z 1b 1b 1b 1b 1b 0z 0b 1b 1b 0b
7
38.5
#24
1b 1b 0b 1b 1b 0z 1b 0b 0z 1b 1b
7
38
#24
0z 1b 1b 1b 1b 0b 1b 0z 1b 0z 1b
7
38