Live 200K - Raffael Chess

Rangu: Hape 1010 lojtarë 27 shk 2021, 4:55 e pasdites
Vendi i parë
Zireox
Zireox
Vendi i dytë
PupiloMito
PupiloMito
Vendi i tretë
GMPetrolina
GMPetrolina
Lojtar R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
#1
(2452)
1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b
11
82.5
#2
1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 0z 1b
10
69.5
#3
1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 1b 1b 1b 1b
10
66
#4
0z 1b 1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 1b 1b
9
65
#5
1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 0z
9
62.5
#6
(1882)
1b 1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 0b 1b 1b
9
62
#7
1b 1b 1b 1b 1b 1b 0b 1b 0b 1b 1b
9
61
#8
(1739)
1b 1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 0b 1b 1b
9
56
#9
1b 1b 1b 0b 1b 1b 0b 1b 1b 1b 1b
9
55.5
#9
1b 1b 1b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 1b 0b
9
55.5
#11
1b 1b 0z 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 0z
9
55
#12
1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 0b 0z 1b
9
54
#13
1b 1b 1b 1b 1b 1b 0b 1b 0b 1b 1b
9
53
#14
- 1b 1b 0z 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b
9
52.5
#14
- - 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b
9
52.5
#16
(1595)
1b 1b 1b 0z 1b 1b 0z 1b 1b 1b 1b
9
52
#17
1b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 0b 1b 1b 1b
9
48.5
#18
1b 1b 1b 0z 1b 1b 0z 1b .5b 1b 1b
8.5
55.25
#19
(1910)
1b 1b 0b 1b 1b 1b 1b 0b .5z 1b 1b
8.5
52.75
#20
1b 1b 1b 1b 0b .5z 1b 1b 1b 0b 1b
8.5
50
#21
(1591)
1b 1b 0b 1b 1b .5b 1b 1b 0b 1b 1b
8.5
47.25
#22
1b 1b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 1b 0z 0z
8
54.5
#23
(1915)
1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 0z 1b 0b 0z
8
52.5
#24
1b 1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 1b 0b 0z
8
52
#25
1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 0z 0b 1b 1b
8
51