Raffael Chess 90K

Rangu: Hape 484 lojtarë 11 gush 2020, 6:00 e pasdites
Fituesit
Vendi i parë
Raffael_Chess
Vendi i tretë
007EON
Rezultate
Lojtar R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
#1
1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b .5z 1b 1b 1b
10.5
71
#2
1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b .5b 1b 1b .5z
10
74.75
#3
(1910)
1b 1b 1b 1b .5b 1b 0z 1b 1b 1b .5b
9
61.25
#4
1b 1b 1b 1b 1b 1b 0b 1b 0z 1b 1b
9
60
#4
1b 1b 0b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 0b 1b
9
60
#6
1b 1b 0b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 0b 1b
9
59.5
#7
1b 1b 1b 1b 1b 0b 0z 1b 1b 1b 1b
9
56.5
#8
1b 1b 0z 1b 1b 1b 1b 1b 1b 0b 1b
9
52
#9
- 1b 1b 1b 1b 1b 1b .5z 0b 1b 1b
8.5
51
#10
1b 0z 1b 1b .5z 0b 1b 1b 1b 1b 1b
8.5
42.75
#11
1b 0z 1b 1b 0b 1b 1b .5b 1b 1b 1b
8.5
37.75
#12
1b 1b 1b 0b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 0z
8
55.5
#13
(1392)
1b 0b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 0b 0z 1b
8
55
#14
1b 1b 1b 1b 1b .5z 1b .5b 0z 0b 1b
8
53.5
#15
1b 1b 1b 1b 1b 0b 0z 0b 1b 1b 1b
8
49.5
#16
1b 0z 1b 1b 1b 1b 1b 1b 0b 1b 0b
8
48.5
#16
- 0z 1b 1b 1b 1b 1b 1b 0b 1b 1b
8
48.5
#18
- 1b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 1b 1b 0b
8
48
#19
- - 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 0b
8
45.5
#20
1b 0b 1b 1b 0z 1b 0z 1b 1b 1b 1b
8
44
#21
1b 1b 0b 1b 1b 1b 1b 0b 1b 0b 1b
8
43.5
#21
1b 1b 1b 1b 0z 1b 0b 0z 1b 1b 1b
8
43.5
#23
1b 1b 1b 0z 1b 1b 0z 1b 0b 1b 1b
8
43
#24
1b 1b 1b 0b 1b 1b 1b 0b 1b 0z 1b
8
42
#25
1b 0b 1b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 1b 0b
8
41