Torneio - Raffael Chess

Rangu: Hape 442 lojtarë 22 sht 2020, 2:30 e pasdites
Vendi i parë
Zireox
Zireox
Vendi i dytë
Zetreininho
Zetreininho
Vendi i tretë
Raffael_Chess
Raffael_Chess
Lojtar R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
#1
(2452)
1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b .5b 1b 1b 1b
10.5
71.25
#2
1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b .5z 1b 1b 1b
10.5
67.25
#3
1b 1b 1b 0z 1b 1b 1b 1b 0b 1b 1b
9
59
#4
0z 1b 1b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 1b 1b
9
54
#5
- - 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b
9
45.5
#6
1b 1b 1b 1b 1b 1b 0b 0b .5z 1b 1b
8.5
55.75
#7
1b 1b 1b 1b 1b 1b 0z 1b .5z 0z 1b
8.5
55.25
#8
1b 1b 1b 1b 0b 1b 1b .5z 1b 1b 0b
8.5
55
#9
(1857)
1b 1b 0z 1b 1b 1b .5b 1b 0b 1b 1b
8.5
54.5
#10
1b 1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 0b 0z 1b
8
53.5
#11
0z 1b 1b 1b 1b 1b 1b 0b 0z 1b 1b
8
50.5
#12
1b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 0z 1b 1b 0b
8
49.5
#13
1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 1b 0b 1b 0z
8
47
#14
0z 1b 1b 1b 0z 1b 1b .5b 1b .5z 1b
8
45.25
#15
1b 1b 1b 1b 0b 1b 0z 1b 1b 1b 0z
8
45
#16
0b 1b 1b 0b 1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b
8
42.5
#17
1b 1b 1b 0z 0b 1b 1b 0z 1b 1b 1b
8
41.5
#18
- 1b 1b 0b 1b 0b 1b 1b 1b 1b 1b
8
41
#19
- - 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 0b
8
40.5
#20
1b 1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 1b 0z 0b
8
40
#20
1b 1b 1b 0z 1b 1b 0z 1b 0z 1b 1b
8
40
#22
1b 1b 1b 0z 1b 1b 0z 1b 0z 1b 1b
8
39.5
#23
1b 1b 1b 0b 1b 1b 1b 0z 0b 1b 1b
8
38
#24
(1677)
1b 1b 1b 1b 0b 0z 1b 1b 1b 0b 1b
8
36
#25
- 1b 0b 0z 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b
8
34.5