Torneio LiLi apronta das suas!

Rangu: Hape 285 lojtarë 5 sht 2020, 2:50 e pasdites
Fituesit
Vendi i parë
WarrenBuf
Vendi i dytë
ThiagoGuerra
Vendi i tretë
Guilhermee92
Rezultate
Lojtar R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
#1
1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 1b
10
65
#2
1b 0z 1b 1b 1b 1b .5b 1b 1b 1b 1b
9.5
57
#3
- 1b 1b 1b - 1b 1b 1b 1b 1b 1b
9
52.5
#4
- 1b 1b .5z 1b 1b 1b 1b 1b 0z 1b
8.5
57
#5
(1857)
1b 1b 0z 0b 1b 1b 1b 1b 1b .5b 1b
8.5
54.25
#6
1b 1b 1b .5b 1b 1b 1b 1b 1b - -
8.5
54
#7
1b 1b 1b 0z 1b 1b 0z 1b 1b 0z 1b
8
49.5
#8
1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 1b 0z 1b 0b
8
48.5
#8
1b 1b 0b 1b 1b 1b 1b 1b 0z 0b 1b
8
48.5
#10
1b 1b 1b 0b 1b 1b .5z 0z 1b .5z 1b
8
48.25
#11
1b 1b 1b 1b 1b 0b 1b 0z 1b 1b 0b
8
47
#12
1b 1b 1b .5z 1b 0b 1b 0z 1b .5b 1b
8
46.75
#13
(1764)
- 1b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 1b 0z 1b
8
43
#14
1b 1b 1b 1b 1b 0b 0b 1b 1b 1b 0z
8
38.5
#15
- - 1b 1b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 1b
8
38
#16
- 0z 1b 1b 1b 0b 1b 1b 1b 1b 1b
8
37
#17
1b 1b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 0b 0z .5b
7.5
49.25
#18
1b 1b 1b 0z 1b 0b 1b 1b 1b .5z 0z
7.5
47.25
#19
- 1b 1b 1b 1b 0z 0b 1b 1b .5b 1b
7.5
41.75
#20
1b 0b 1b 1b 1b 1b 0z 1b 0z 1b .5z
7.5
39.25
#21
.5z 1b 0b 1b 0z 1b 1b 0z 1b 1b 1b
7.5
34.25
#22
1b 1b 1b 1b 1b 1b 0z 0b 0z 1b 0z
7
43
#23
1b 1b 1b 0b 0z 1b 0z 1b 0z 1b 1b
7
41.5
#24
1b 1b 1b 1b 0b 1b 0z 0b 1b 1b 0z
7
41
#25
1b .5z 1b .5b 1b 1b 1b 0b 0z 0b 1b
7
40.5