Torneio Ultra Bullet 10s

Rangu: Hape 118 lojtarë 31 tet 2020, 6:23 e pasdites
Vendi i parë
liamneves
liamneves
Vendi i dytë
Raffael_Chess
Raffael_Chess
Vendi i tretë
BrunoRaasch
BrunoRaasch
Lojtar R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20
#1
1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b
18
214.5
#2
1b 1b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 0b
17
202
#3
1b 1b 1b 1b 1b 1b 0b 1b 0z 1b 0z 1b 1b 0b 1b 1b 1b 1b 1b 1b
16
181
#4
1b 0b 1b 1b 1b 0z 1b 1b 1b 1b 0b 1b 0z 1b 1b 0z 1b 1b 1b 1b
15
149
#5
(1744)
- - - - - - 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b
14
145.5
#6
(1604)
1b 1b 1b 1b 0z 1b 0z 1b 1b 0z 1b 0z 1b 1b .5b 1b 0b 0z 1b 1b
13.5
155.25
#7
1b 1b 1b 0z 1b 1b 1b 0b 1b 0z 1b 1b 1b 0b 0z 1b 1b 0z 1b 0z
13
145.5
#8
1b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 0z 0b 1b 0b 0z 1b 1b 0b 1b 1b 1b 0z 1b
13
141.5
#9
1b 1b 0b 1b 1b 1b 1b 0b 0z 1b 1b 1b 0b 1b .5z 1b 0z 0b 1b 0z
12.5
127.75
#10
0z 1b 1b 1b 1b 1b 0z 1b 0z 1b 1b 0z 0b 0z 0b 1b 1b 1b 1b 0z
12
121.5
#11
1b 0b 1b 1b 0b 0z 0z 1b 1b 0b 1b 1b 0b 1b 1b 0z 0z 1b 1b 1b
12
120.5
#12
(1392)
1b 1b 1b 0b 0z 1b 1b 0b 1b 1b 1b 0b 0z 1b 0z 0b 1b 1b 1b 0z
12
120
#13
1b 1b 1b 0z 1b 0b 1b 0z 1b 0z 1b 0b 0b 0z 0b 1b 1b 1b 1b 1b
12
119
#14
1b 1b 0b 1b 0b 0z 0b 1b 0z 1b 1b 1b 1b 1b 0z 1b 0z 1b 0b 1b
12
117.5
#15
1b 0z 1b 1b 0z 1b 0b 1b 0b 1b 1b 0b 1b 0z 1b 1b 0b 1b 0b 1b
12
117
#16
0b 0z 0b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 0b 1b 0b 1b 0b 0z 1b 1b 1b 0z
12
112.5
#17
0z 1b 1b 0z 0b 0b 1b 0b 1b 1b 1b 0z 0b 1b 1b 1b 1b 1b 0z 1b
12
112
#18
1b 1b 0z 1b 0z 1b 1b 0b 1b 0b 1b 1b 0z 1b 1b 0z 0b 0z 1b 1b
12
109
#19
(1314)
0z 1b 1b 1b 0z 1b 1b 1b 1b 0b 0b 1b 1b 0z 1b 0b 1b 0z 0b 1b
12
108
#20
(1073)
0b 1b 1b 0b 0z 0z 0b 1b 0b 1b 1b 1b 0b 1b 1b 1b 1b 1b 0z 1b
12
106.5
#21
0z 0z 1b 1b 0z 1b 0b 1b 1b 1b 0b 0z 1b 1b 1b 0b 1b 0z .5b 1b
11.5
110.25
#22
1b 1b 1b 0z 1b 0z 1b 1b 1b 1b 1b 1b 0z 1b 0z 0z 0b - - -
11
134.5
#23
(1544)
1b 1b 0z 1b 0z 1b 1b 0b 1b 0b 1b 1b 1b 1b 0b 0z 0b 1b 0b 0z
11
113.5
#24
1b 1b 0b 0z 1b 1b 0b 1b 1b 0z 0b 1b 1b 0b 1b 0b 0b 0z 1b 1b
11
111.5
#25
1b 0z 1b 1b 1b 1b 0z 0b 1b 1b 0b 0b 1b 0b 1b 1b 0b 0z 0b 1b
11
110