Murphy Chess Club Torny-53

Data e fillimit: 29 korr 2019

Kontrolli i kohës
Lojtarë
Lojrat u vlerësuan
Rangu mesatar
Hapësira e klasifikimit
Pikë të mundshme
Madhesia maksimale e grupit
I përfunduar
# Kalojnë
Raund
Lojëra paralele
Lojra të përfunduara
Finalet
Lojra të mbetura
Koha/Lëvizje mes. maks.
# humbje me kohë
Zhgënjimi më i madh
Ky është turne "Pa pushime"!

Murphy Chess Club Torny-53

(1500-1599 rating, 250 players, 4-5 players per group, advance per group: 2 players, concurrent games per opponent: 2, 3 days per move, no vacations).

Normally:
A`round: 250 players (= 50 groups X 5 players)---[advance per group:2 players]=>
B`round: 100 players (= 20 groups X 5 players)---[advance per group:2 players]=>
C`round:   40 players (=   8 groups X 5 players)---[advance per group:2 players]=>
D`round:  16 players (=  4 groups X 4 players)---[advance per group:2 players]=>
E`round:    8 players (=   2 groups X 4 players)---[advance per group:2 players]=>
F`round:    4 players (=   1 group   X 4 players),

but, if more than 2 players per group advance to the next round, due to the same score and tie break, then it will be different.

Trofete
Vendi i parë
Vendi i dytë
Vendi i tretë