Användarvillkor

Följande text är endast en informativ översättning. Den enda juridiskt giltiga versionen finns tillgänglig på engelska.

Effektivt datum: March 27, 2020

Kort och gott: respektera andra, respektera lagen, och ha roligt!

Chess.com tillhandahåller dess tjänst till dig i enlighet med följande villkor ("Servicevillkoren").

GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN, GODKÄNNER DU SAMTLIGA AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICYN OCH SERVICEVILLKOREN OCH BEKRÄFTAR ATT DU ÄR 18 ÅR ELLER ÄLDRE OCH ATT DU ÄR JURIDISKT BERÄTTIGAD ATT INGÅ AVTAL OCH GODKÄNNA DESSA VILLKOR SOM ANGES I SEKRETESSPOLICYN OCH SERVICEVILLKOREN ELLER ATT DU ÄR FÖRÄLDER ELLER FÖRMYNDARE ÅT NÅGON SOM ÄR UNDER 18 ÅR SOM DU HAR SKAPAT ETT KONTO ÅT. OM DU INTE GODKÄNNER SEKRETESSPOLICYN OCH DESSA VILLKOR, SÅ HAR DU INTE RÄTT ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN.

DESSA SERVICEVILLKOR INKLUDERAR (1) EN SKILJEDOMSKLAUSUL; (2) ETT UPPHÄVANDE AV RÄTTEN ATT INGÅ KOLLEKTIV TALAN MOT OSS; OCH (3) EN FRISKRIVNING FRÅN ALLA KRAV PÅ SKADOR MOT OSS SOM KAN UPPSTÅ GENOM DITT BRUK AV TJÄNSTERNA. GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN GODKÄNNER DU DET SOM STÅR HÄRI.

Tjänster

Chess.com tillhandahåller en samling innehåll, resurser, verktyg och teknologier som gör att användarna kan njuta av schack och dess omgivande kultur ("Tjänsten"). Du accepterar att Tjänsten kan innehålla annonser. Chess.com förbehåller sig rätten att när som helst och tidvis ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del därav), tillfälligt eller permanent, med eller utan föregående meddelande. Du godkänner att Chess.com inte är ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, upphävande eller upphörande av Tjänsten.

Registrering

För att få tillåtelse att använda Tjänsten godkänner du att: (a) tillhandahålla korrekt, exakt, aktuell och fullständig information om dig själv som uppmanas av de obligatoriska fälten i Tjänstens registreringsformulär och i frivilliga fält om du väljer att göra det; och (b) upprätthålla och omedelbart uppdatera registreringsdata för att hålla det sant, korrekt, aktuellt och fullständigt. Om du lämnar information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, eller om Chess.com har rimliga skäl att misstänka att sådan information är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har Chess.com rätt att avbryta eller avsluta ditt konto och vägra all aktuell eller framtida användning av Tjänsten.

Minderåriga och barn

Chess.com bryr sig om säkerheten och integriteten för alla sina användare, särskilt barn. Därför måste föräldrar eller vårdnadshavare till barn under 13 år som vill ge sina barn åtkomst till Tjänsten skapa ett konto som underhålls av en vårdnadshavare på minst 18 år samt övervaka barnets användning. Genom att låta ett barn få tillgång till ditt konto, ger du också ditt barn tillåtelse att komma åt alla delar av Tjänsten. Tänk på att Tjänsten är utformad för att vädja till en bred publik. Som vårdnadshavare är det därför ditt ansvar att avgöra om någon av delarna av Tjänsten och/eller Innehållet är lämpligt för ditt barn.

Medlemskonton

Medan många delar av Tjänsten inte kräver registrering, kan du registrera dig som användare av Chess.com för att ha större tillgång eller behörighet. Om du väljer att registrera dig får du ett användarnamn och lösenord när du slutför Tjänstens registreringsprocess. Du är ansvarig för konfidentialiteten för lösenordet och kontot och är fullt ansvarigt för alla aktiviteter som sker med ditt lösenord eller konto. Du godkänner att (a) omedelbart meddela Chess.com om obehörig användning av ditt lösenord eller konto eller annat brott mot säkerheten, och (b) se till att du lämnar ditt konto i slutet av varje session. Chess.com kan inte och kommer inte att vara ansvarig för förluster eller skador som uppstår på grund av att du inte har skyddat ditt konto.

Du godkänner, samtycker till och accepterar att Chess.com får tillgång till, bevarar och avslöjar dina kontouppgifter och innehåll om detta krävs enligt lag eller i god tro att sådant tillträde eller avslöjande rimligen är nödvändigt för att: (a) följa en juridisk process; (b) tillämpa dessa användarvillkor; (c) svara på påståenden att något innehåll (enligt definitionen nedan) kränker lagen eller tredjeparts rättigheter; (d) svara på dina förfrågningar till kundtjänst; eller (e) skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet hos Chess.com, dess användare och allmänheten.

Kontobegränsningar

Du bekräftar att Chess.com kan upprätta allmänn praxis och gränser för användningen av Tjänsten, inklusive utan begränsning det maximala antalet dagar som e-postmeddelanden, meddelande på meddelandetavlor eller annat uppladdat innehåll kommer att behållas av Tjänsten, det maximala antalet e-postmeddelanden som kan skickas från eller tas emot av ett konto i Tjänsten, den maximala storleken på alla e-postmeddelanden som kan skickas från eller tas emot av ett konto i Tjänsten, det maximala diskutrymmet som ska tilldelas på Chess.com-servrar för din räkning och det maximala antalet gånger (och den maximala varaktigheten för vilken) du får komma åt Tjänsten under en viss period. Du godkänner att Chess.com inte har något ansvar för radering eller misslyckande med att lagra meddelanden och annan kommunikation eller annat innehåll som underhålls eller överförs av Tjänsten. Du bekräftar att Chess.com förbehåller sig rätten att logga ut konton som är inaktiva under en längre tid. Du erkänner vidare att Chess.com förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna rutiner och gränser från tid till annan.

Uppsägning

Du godkänner att Chess.com kan, med eller utan orsak och utan föregående meddelande, omedelbart säga upp ditt Chess.com-konto, tillhörande e-postadress och tillgång till Tjänsten. Chess.com kan avsluta med eller utan orsak när som helst och med effektiv verkan omedelbart, enligt Chess.coms eget gottfinnande, inklusive men inte begränsat till medlemmens misslyckande att överensstämma med dessa villkor i avtalet. Orsaken till en sådan uppsägning kan innefatta, men är inte begränsad till, (a) överträdelser av dessa Användarvillkor eller andra införlivade avtal eller riktlinjer, (b) begäran från brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter, (c) begäran från dig (självbegärd kontoradering), (d) upphörande eller materiell ändring av Tjänsten (eller någon del därav), (e) oväntade tekniska problem eller säkerhetsproblem, (f) förlängda perioder av inaktivitet, (g) deltagande från dig i bedräglig eller olaglig verksamhet, och/eller (h) utebliven betalning av eventuella avgifter i samband med Tjänsterna. Uppsägning av ditt Chess.com-konto innefattar (a) borttagning av tillgång till alla erbjudanden inom Tjänsten, (b) borttagning av ditt lösenord och all relaterad information, filer och innehåll som är associerade med eller inuti ditt konto (eller någon del därav), och (c) uteslutning av ytterligare användning av Tjänsten. Vidare godkänner du att alla uppsägningar ska göras i Chess.coms eget gottfinnande och att Chess.com inte är ansvarigt mot dig eller någon tredje part för eventuella uppsägningar av ditt konto, tillhörande e-postadress, eller tillgång till Tjänsten.

Priser

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgement made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

Genom att delta i en tävling godkänner du härmed att friskriva och inte hålla ansvarigt vårt företag, dess juridiska representanter, partner, dotterbolag, agenturer och respektive agenter, chefer och anställda från alla kostnader, utgiftsskador, förluster, talan eller åtal frambringat av dig (eller tredje part å dina vägnar) ("Talan") som ett resultat av ditt deltagande i tävlingen och/eller priser som kan eller inte kan ges till dig som ett resultat av detta, och Chess.com exkluderas fullständigt från ansvar i relation till sådan talan.

Chess.com skall inte anses ansvarig om vi inte följer några av våra åtaganden i relation till tävlingen eller priset om Chess.com inte kan utföra dessa som ett resultat av omständigheter utanför vår rimliga kontroll.

Du accepterar härmed att ersätta vårt företag, dess juridiska representanter, partner, dotterbolag, byråer och respektive ledamöter, chefer och anställda mot alla kostnader, förluster, skador, utgifter och skulder (inklusive förlust av rykte och goodwill och professionella rådgivares avgifter) som lidits av Chess.com som uppstår till följd av ett åsidosättande av dig av dina skyldigheter enligt dessa regler, Chess.coms användarvillkor, turneringsreglerna eller de särskilda villkoren eller i samband med att du inte följer instruktioner från vårt team eller i förhållande till alla frågor som rör ditt deltagande i en tävling.

I händelse av tvister eller meningsskiljaktigheter angående någon aspekt av en tävling inklusive, men inte begränsat till, alla ärenden relaterade till prisutdelning, en deltagares möjlighet att delta i tävlingen, en deltagares beteende, dessa regler, Chess.coms servicevillkor, turneringsreglerna eller särskilda villkor, skall det slutgiltiga beslutet ligga hos vårt team, och alla beslut från Chess.com ska vara slutgiltiga och bindande för dig och ska inte falla under granskning eller motsättning från dig eller annan tredje part.

Medlemsuppförande

Du samtycker till att inte använda Tjänsten för att:

 • ladda upp, posta, e-posta, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll som är olagligt, skadligt, hotande, missbrukande, trakasserande, ärekränkande, vulgärt, obscent, sexuellt explicit, pornografiskt, kränkande, invasivt mot andras integritet, förhatligt, rasistiskt, etniskt eller på annat sätt kränkande;
 • lägga upp eventuella kommentarer, text, meddelanden eller länkar i forum eller offentliga kommentarer som innehåller annonser av något slag, inklusive religiösa, politiska eller rekryteringsmeddelanden för Chess.com-grupper, klubbar, bloggar eller annat innehåll på eller utanför Chess.com;
 • lägga upp kommentarer, text, meddelanden eller länkar i forumet eller offentliga kommentarer som inte är knutna till ämnet eller är irrelevanta för syfte och innehåll i originalinnehållet, spelet, artikeln, bloggen eller forumet;
 • hota med våld mot någon annan eller göra påståenden om självskada;
 • "stalka" eller på annat sätt trakassera andra;
 • imitera en person eller entitet, inklusive, men inte begränsat till, en representant för Chess.com, eller bedrägligt eller på annat sätt låtsas att du står i relation till en person eller entitet;
 • förfalska headers eller på annat sätt manipulera identifierare för att förklä ursprunget av Innehåll som skickas in via Tjänsten;
 • ladda upp, posta, e-posta, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll som du inte har rätt att göra tillgängligt enligt någon lag eller enligt kontrakts- eller förvaltningsrelationer;
 • ladda upp, posta, e-posta, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt något innehåll som innehåller någon annans personuppgifter utan deras tillåtelse eller som bryter mot patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt, publicitetsrättigheter eller annan proprietär rättighet för någon part;
 • ladda upp, posta, e-posta, överföra eller på annat sätt göra tillgänglig oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, "skräppost", "spam", "kedjebrev", "pyramidspel", eller någon annan form av anbud, utom i de områden som är utsedda för sådant ändamål;
 • ladda upp, posta, e-posta, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt material som innehåller programvaruvirus eller någon annan datorkod, filer eller program som är avsedda att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning;
 • störa det normala flödet i en dialog eller på annat sätt agera negativt mot andra användares förmåga att engagera i utbyten i realtid;
 • störa Tjänsten eller servrar eller nätverk som är anslutna till Tjänsten, eller åsidosätta krav, förfaranden, policyer eller föreskrifter för nätverk som är anslutna till Tjänsten;
 • komma åt, manipulera, eller använda icke-offentliga områden i Tjänsten, Chess.coms datorsystem, eller de tekniska leveranssystemen hos Chess.coms leverantörer;
 • sondera, skanna eller testa sårbarheten för något system eller nätverk eller bryta eller kringgå några säkerhets- eller autentiseringsåtgärder;
 • använd någon robot, spindel, söknings-/hämtningsapplikation eller annan manuell eller automatisk enhet eller process för att hämta, indexera, "datamina" eller på något sätt reproducera eller kringgå navigationsstrukturen eller presentationen av Tjänsten eller dess innehåll;
 • avsiktligt eller oavsiktligt bryta med applicerbara lokala, statliga, nationella eller internationella lagar, och andra föreskrifter som kan anses vara lagar; och/eller
 • samla in och lagra personuppgifter om andra användare i anslutning med de förbjudna metoderna och aktiviteterna som anges i paragraferna ovan.

Du samtycker till att inte reproducera, kopiera, sälja, handla med, eller utnyttja för kommersiella ändamål, någon del av Tjänsten (inklusive ditt Chess.com användarnamn), användningen av tjänsten, eller tillgång till tjänsten. Du godkänner att ditt Chess.com-konto inte kan överföras.

Innehåll

Du förstår att all information, data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, meddelanden, taggar eller annat material ("Innehåll"), antingen offentligt publicerat eller privat överfört, helt och hållet är personen som ursprungligen tillgängliggjorde sådant Innehålls ansvar. Det innebär att du, och inte Chess.com, är helt ansvarig för allt innehåll som du laddar upp, postar, mejlar, skickar eller på annat sätt gör tillgängligt via Tjänsten. Chess.com kontrollerar inte Innehållet som är publicerat via Tjänsten och garanterar således inte riktigheten, integriteten eller kvaliteten på sådant Innehåll. Du förstår att genom att använda Tjänsten kan du oavsiktligt utsättas för innehåll som är stötande, oanständigt eller anstötligt. Under inga omständigheter är Chess.com på något sätt ansvarig för något Innehåll, inklusive men inte begränsat till några fel eller utelämnanden i något Innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av Innehåll som publicerats, mejlats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via Tjänsten.

Du bekräftar att Chess.com kan eller inte kan komma att förhandsgranska innehåll, men att Chess.com och dess designerade representanter ska ha rätten (men inte skyldigheten) enligt eget gottfinnande att förhandsgranska, vägra eller flytta innehåll som är tillgängligt via tjänsten. Utan att begränsa det ovanstående ska Chess.com och dess representanter ha rätt att ta bort innehåll som bryter mot dessa användarvillkor eller annars är olämpligt. Chess.com kan ta bort innehåll på tjänsten av vilken anledning som helst och kan upphöra eller stänga av användare eller återkalla användarnamn när som helst utan ansvar mot dig. Vi förbehåller oss också rätten att få tillgång till, läsa, bevara och avslöja information som vi med rimlighet anser är nödvändiga för att (i) uppfylla tillämplig lag, förordning, rättslig process eller regeringens begäran, (ii) tillämpa användarvillkoren, inklusive undersöka eventuella kränkningar av dessa, (iii) upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med bedrägeri, säkerhet eller tekniska problem, (iv) svara på användares supportförfrågningar, eller (v) skydda Chess.coms rättigheter, egendom eller säkerhet, dess användare och allmänheten.

Du förstår att Tjänsten och programvaran som ingår i Tjänsten kan innehålla säkerhetskomponenter som tillåter att digitala material skyddas, och att användningen av dessa material är föremål för användningsregler som fastställts av Chess.com och/eller innehållsleverantörer som tillhandahåller innehåll till Tjänsten. Du får inte försöka att åsidosätta eller kringgå någon av användningsreglerna som är inbäddade i Tjänsten. All obehörig reproduktion, publicering, vidare distribution eller offentlig utställning av material som tillhandahålls på Tjänsten, helt eller delvis, är strängt förbjudet.

Chess.com hävdar inte äganderätt över Innehåll som du skickar in eller gör tillgänglig i Tjänsten. Dock, i hänseende till Innehåll du skickar in eller gör tillgänglig på offentliga delar av Tjänsten, ger du Chess.com internationell, royalty-fri, oåterkallelig, överförbar, icke-exklusiv licens, rätten att sublicensiera, använda, distribuera, återge, modifiera, anpassa, publicera, översätta, överföra, återge offentligt och visa upp offentligt allt Innehåll du skickar in eller gör tillgängligt på offentliga områden i Tjänsten, och att införliva sådant Innehåll i andra verk i alla format eller medium som existerar nu eller kan komma att existera i framtiden.

Ersättning

Du samtycker till att hålla Chess.com och dess dotterbolag, representanter, agenter, anställda, samarbetspartners och licensgivare fria från ansvar gällande krav eller talan, inklusive rimliga advokatavgifter, som görs av någon tredje part på grund av eller som följer av Innehåll du skickar in, postar, överföra eller på annat sätt gör tillgängligt via Tjänsten, din användning av Tjänsten, din anslutning till Tjänsten, din överträdelse av Användarvillkoren, eller ditt brott mot någon andras rättigheter.

Förehavanden med annonsörer

Din korrespondens eller affärsrelationer med eller deltagande i kampanjer från annonsörer som finns på eller via Tjänsten, inklusive betalning och leverans av relaterade varor eller tjänster, samt andra villkor, garantier eller föreställningar som är förknippade med sådana transaktioner, är enbart mellan dig och sådan annonsör. Du godkänner att Chess.com inte ansvarar för förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av sådana omständigheter eller som resultat av närvaron av sådana annonsörer på Tjänsten.

Tjänsten kan tillhandahålla, eller tredje part kan tillhandahålla, länkar till andra webbplatser eller resurser. Eftersom Chess.com inte har någon kontroll över sådana webbplatser och resurser, bekräftar och accepterar du att Chess.com inte är ansvarigt för tillgängligheten av sådana externa webbplatser eller resurser, och stöder inte eller ansvarar för innehåll, reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt i anslutning till sådana webbplatser eller resurser. Du bekräftar vidare och accepterar att Chess.com inte direkt eller indirekt ansvarar för skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av, eller i samband med användning av, förlitande på sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller genom någon sådan webbplats eller resurs.

Äganderätter

Alla rättigheter, titlar, och resurser i och genom Tjänsten, inklusive applicerbara upphovsrättigheter, varumärken, och annan immateriell egendom, är och kommer alltid vara Chess.coms och dess licensgivares exklusiva egendom. Alla varumärken, tjänstebeteckningar, logotyper, varumärkesnamn, och andra typer av egendom från Chess.com som används häri är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Chess.com. Andra produkter och namn på företag som nämns i Tjänsten kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Chess.com reserverar sig från alla rättigheter som inte uttryckligen ges i dessa Servicevillkor.

Chess.com ger dig en personlig, icke-överförbar och icke-exklusiv rättighet och licens att använda objektkoden i deras Mjukvara på en enda dator; förutsatt att du inte (och inte låter tredje part) kopierar, modifierar, grundar arbeten på, plockar isär, eller på annat sätt försöker upptäcka källkod, sälja, ge vidare, sublicensera, garantera säkerheten av eller på annat sätt överför rättigheter knutna till Mjukvaran. Du godkänner att du inte kommer modifiera Mjukvaran på något sätt, eller använda modifierade versioner av Mjukvaran, inklusive (utan begränsning) för syftet att få obehörig åtkomst till Tjänsten. Du godkänner att du inte kommer använda Tjänsten på något annat sätt än via gränssnittet som tillhandahålls av Chess.com för annat än bedömning av Tjänsten.

Varumärkesinformation

Alla varumärken från CHESS.COM och andra logotyper och produkter och namn på tjänster från Chess.com är varumärken tillhörande Chess.com, LLC. Om du inte har uttryckligt tillstånd från Chess.com, godkänner du att du inte kommer visa eller använda dessa varumärken under några omständigheter.

Chess.com respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att användarna av Tjänsten gör detsamma. Chess.com följer den federala Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), vars text kan hittas på amerikanska upphovsrättsverkets webbplats på http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Vi kommer att svara på meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång som överensstämmer med DMCA och annan tillämplig lag som lämnas över på ett korrekt sätt till oss. Om du tror att något innehåll har kopierats eller använts på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, vänligen förse oss med följande information:

 • en fysisk eller elektronisk signatur från upphovsrättsägaren eller en person som är auktoriserad att agera å deras vägnar;
 • identifikation av det upphovsrättsskyddade verket som påstås bryta mot upphovsrättigheter;
 • identifiering av det material som påstås ha brutit mot upphovsrätt eller är föremål för upphovsrättskränkande verksamhet, och information som är tillräckligt stor för att vi ska kunna lokalisera materialet (t. ex. en url);
 • dina kontaktuppgifter, inklusive din adress, telefonnummer, och e-postadress;
 • ett skriftligt uttalande om att du är av uppfattningen att användning av materialet på det sätt som klagomålet antyder inte är autentiserat av upphovsrättsägaren, dess agent, eller enligt lag; och
 • ett uttalande om att informationen i meddelandet är korrekt, och, med påföljdens straff, att du är auktoriserad att agera å upphovsrättsägarens vägnar.

Om du tror att ditt borttagna Innehåll inte bestrider några upphovsrättslagar, eller att du har de nödvändiga rättigheterna som krävs för att publicera ditt Innehåll, skicka då ett motbevis till oss med följande information:

 • en fysisk eller elektronisk signatur från upphovsrättsägaren eller en person som är auktoriserad att agera å deras vägnar;
 • din fysiska eller elektroniska signatur (med ditt fullständiga namn);
 • identifikation av Innehållet som togs bort eller som inte längre är tillgängligt och platsen där innehållet befann sig innan det togs bort eller otillgängliggjordes;
 • ett uttalande om att du i god tro, med påföljdens straff, tror att Innehållet togs bort eller otillgängliggjordes som ett resultat av ett misstag eller en felidentifikation av Innehållet; och
 • ditt namn, adress, telefonnummer, och e-postadress, och ett uttalande om att du kommer acceptera hanteringstjänsten från personen som ursprungligen meddelande dig om det påstådda upphovsrättsbrottet.

Om vi mottar ett motbevis kan vi skicka en kopia av motbeviset till personen som påstår brott mot upphovsrättslagen och informera den personen att vi kan komma att ersätta det borttagna Innehållet. Om inte den ursprungliga personen som åberopar upphovsrättsintrångsförfarande lämnar in en handling som söker en domstolsorder mot innehållsleverantören, medlemmen, eller användaren, kan det borttagna Innehållet komma att ersättas, inom tio till 14 arbetsdagar eller mer från mottagandet av motbeviset, vid Chess.coms eget gottfinnande.

Vänligen förstå att ett inskickat motbevis kan leda till ett rättsligt förfarande mellan dig och den klagande parten för att fastställa ägande. Var medveten om att det kan finnas negativa rättsliga konsekvenser i ditt land om du gör ett falskt anklagande eller ett anklagande i dålig tro genom att använda denna process.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort innehåll som påstås ha brutit mot upphovsrätt utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Under lämpliga omständigheter kan Chess.com också säga upp användarens konto om användaren gör upprepade överträdelser. Vår designerade upphovsrättsagent för meddelande om påstådd upphovsrättsintrång som visas på Tjänsten är:

Chess.com, LLC
PO Box 60400
Palo Alto, CA 94306

Internationellt bruk

Denna Tjänst tillhandahålls av Chess.com från dess kontor i USA. Chess.com gör inga anspråk på att Tjänsten är lämplig eller tillgänglig på andra platser. De som väljer att komma åt Tjänsten från andra platser gör det på eget initiativ och ansvarar för att lokala lagar följs, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga. Du företräder och garanterar att du inte är belägen i ett land som omfattas av embargo från amerikanska regeringen eller som har utsetts av den amerikanska regeringen som "terroristunderstödande" land, och du är inte listad i någon av den amerikansk regeringens listor över förbjudna eller begränsade parter.

FRISKRIVNING FRÅN GARANTI

DU GODKÄNNER OCH FÖRSTÅR UTTRYCKLIGEN ATT:

 • DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN SKER PÅ EGEN RISK. TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS PÅ EN "SOM DEN ÄR"- OCH "EFTER TILLGÄNGLIGHET"-BASIS, UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE AVFÄRDAR CHESS.COM UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV ALLA SLAG, OAVSETT OM DE ÄR EXPLICITA, IMPLICITA, ELLER STATUTORISKA GÄLLANDE WEBBPLATSEN CHESS.COM OCH TJÄNSTEN, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLA GARANTIER OM TITEL, UPPHOVSRÄTTINTRÅNG, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ATT SÄRSKILT SYFTE.
 • CHESS.COM OCH DESS PARTNERS, DOTTERBOLAG, REPRESENTANTER, ANSTÄLLDA, AGENTER, OCH LICENSGIVARE GARANTERAR INTE ATT (i) TJÄNSTEN UPPFYLLER DINA KRAV; (ii) TJÄNSTEN INTE KOMMER UPPLEVA AVBROTT, ALLTID VARA TILLGÄNGLIG, SÄKER ELLER FELFRI; (iii) RESULTATEN SOM KAN KOMMA FRÅN BRUK AV TJÄNSTEN KOMMER STÄMMA ELLER VARA PÅLITLIGA; (iv) KVALITETEN AV PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION ELLER ANNAT MATERIAL SOM KÖPS ELLER FÖRVÄRVAS AV DIG VIA TJÄNSTEN KOMMER MÖTA DINA FÖRVÄNTNINGAR; OCH (v) FEL I MJUKVARAN SOM ANVÄNDS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA ELLER KOMMA ÅT MJUKVARAN KOMMER ÅTGÄRDAS.
 • ALLT MATERIAL SOM LADDAS NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT INFÖRSKAFFAS GENOM BRUK AV TJÄNSTEN ANVÄNDS PÅ EGET ANSVAR OCH EGEN RISK, OCH DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DIN DATOR ELLER FÖRLUST AV DATA SOM RESULTAT AV ATT DU LADDAT NER SÅDANT MATERIAL.
 • INGA UPPMANINGAR ELLER INFORMATION, MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM FÖRVÄRVAS AV DIG FRÅN CHESS.COM ELLER VIA ELLER FRÅN TJÄNSTEN SKA ANSES SOM EN GARANTI OM DENNA INTE UTTRYCKTS I SERVICEVILLKOREN.
 • EN LITEN ANDEL AV ANVÄNDARE KAN UPPLEVA EPILEPTISKA ANFALL NÄR DE UTSÄTTS FÖR VISSA LJUSMÖNSTER ELLER BAKGRUNDER PÅ EN DATORSKÄRM ELLER NÄR DE ANVÄNDER TJÄNSTEN. SÅDANA OMSTÄNDIGHETER KAN FRAMKALLA TIDIGARE OUPPTÄCKTA EPILEPTISKA SYMPTOM ÄVEN HOS ANVÄNDARE SOM INTE HAFT NÅGRA TIDIGARE KRAMPANFALL ELLER EPILEPSI. OM DU, ELLER NÅGON I DIN FAMILJ, HAR DIAGNOSTISERATS MED EPILEPSI, BÖR DU RÅDFRÅGA DIN LÄKARE INNAN DU ANVÄNDER TJÄNSTEN. UPPHÖR OMEDELBART ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN OCH RÅDFRÅGA DIN LÄKARE OM DU UPPLEVER NÅGRA AV FÖLJANDE SYMPTOM NÄR DU ANVÄNDER TJÄNSTEN: YRSEL, FÖRÄNDRAD SYN, ÖGON- ELLER MUSKELSPASMER, FÖRLUST AV MEDVETANDE, DESORIENTERING, OFRIVILLIGA RÖRELSER, ELLER KONVULSIONER.

ANSVARSBEGRÄNSNING

DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT CHESS.COM OCH DESS DOTTERBOLAG, REPRESENTANTER, AGENTER, MEDARBETARE, PARTNERS OCH LICENSGIVARE INTE ÄR ANSVARIGA MOT DIG FÖR NÅGRA FÖRLORADE INTÄKTER, DATAFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANSEENDE, NEDTID FÖR UTRUSTNING, ELLER FÖR ALL DIREKT, INDIREKT, OLYCKSARTAD, SÄRSKILD, SOM KONSEKVENS AV ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR, ÄVEN OM CHESS.COM HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR, RELATERADE TILL CHESS.COM, TJÄNSTEN ELLER ALLT INNEHÅLL SOM VISAS PÅ ELLER LADDAS UPP I TJÄNSTEN.

OM EN DOMSTOL, AV NÅGON ANLEDNING, FINNER CHESS.COM ANSVARIG FÖR SKADOR SOM INTE ANGES NEDAN, SKALL DET AGGREGERADE ANSVARET FÖR CHESS.COM SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I ANSLUTNING TILL DESSA SERVICEVILLKOR ELLER FRÅN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN ELLER INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT PÅ ELLER VIA TJÄNSTEN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA ETT HUNDRA AMERIKANSKA DOLLAR ($100.00).

BEGRÄNSNINGARNA I DETTA AVSNITT SKA GÄLLA ALLA TYPER AV ANSVAR, OAVSETT OM DE ÄR GRUNDADE PÅ GARANTI, KONTRAKT, LAGSTIFTNING, SKADOR (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE), KONSUMENTSKYDDSRÄTT, ELLER LIKNANDE, ÄVEN OM EN SKRIVELSE HÄRI INTE UPPFYLLER DESS ÄNDAMÅL.

UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE EXKLUDERING AV VISSA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR ELLER EXKLUDERING FÖR SKADOR SOM UPPSTÅTT GENOM OLYCKA ELLER SOM KONSEKVENS DÄRAV. FÖLJAKTLIGEN KAN VISSA AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLA DIG.

Skiljeförfarande, gällande lagar, och jurisdiktion

Du godkänner att om du har någon tvist med Chess.com som på något sätt relaterar till dessa Användarvillkor eller från tillgång till eller användning av Tjänsten, kommer du först att kontakta oss och försöka lösa tvisten med oss ​​informellt. Om vi ​​inte kan lösa tvisten informellt, är vi överens om att lösa alla anspråk, tvister eller kontroverser (med undantag av upphovsrättsliga ärenden) som härrör från eller i samband med dessa Villkor genom bindande skiljedom från American Arbitration Association ("AAA") enligt Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes, som är i kraft för AAA, med undantag av vad som anges här. Federal Arbitration Act ("FAA") och federal skiljeförfarande gäller för dessa Användarvillkor. Om du och AAA inte är överens om annat, kommer skiljeförfarandet att äga rum i kommunen där du bor. Om du har för avsikt att söka skiljeförfarande måste du först skicka skriftligt meddelande till Chess.com om din avsikt att påtala skiljeförfarande ("Meddelande"). Meddelandet till Chess.com ska skickas genom via US Postal Service-certifierat brev till: Chess.com, [address]. Meddelandet måste (i) beskriva karaktären och grunden för fordran eller tvisten. och (ii) presentera den specifika lösning som begärs. Varje part kommer att ansvara för att betala AAA-arkiverings-, administrativa och skiljedomsavgifter i enlighet med AAA-reglerna, förutom att Chess.com betalar för dina rimliga handlingar för registrering, administration och skiljedom om ditt skadeståndsanspråk inte överstiger 75 000 dollar och är ogiltigt (enligt de standarder som anges i Federal Rule of Civil Procedure 11 (b)). Varje skiljedom som hanteras av skiljemannen ska innefatta skiljedomskostnader, rimliga advokatavgifter och rimliga kostnader för experter och andra vittnen, och eventuell dom om skiljedomen får föras in i behörig domstol. Ingenting i detta avsnitt ska hindra endera parten från att söka förbud eller annan rättvis avlastning från domstolarna i frågor som rör datasäkerhet, immateriell äganderätt eller obehörig tillgång till tjänsten. ALLA KRAV SKALL GÖRAS ENSKILT I PARTERNAS INDIVIDUELLA KAPACITET, OCH INTE SOM EN KOLLEKTIV TALAN ELLER REPRESENTATIVT FÖRFARANDET, OCH, OM VI INTE KOMMER ÖVERENS OM ANNAT, SÅ SKA SKILJEMANNEN INTE KONSOLIDERA MER ÄN EN PERSONS TALAN. DU GODKÄNNER ATT, GENOM ATT GODKÄNNA DESSA VILLKOR, DU OCH CHESS.COM FRÅNSÄGER ER RÄTTEN TILL RÄTTEGÅNG MED JURY ELLER ATT INGÅ EN KOLLEKTIV TALAN.

Om förbudet mot kollektiv talan och annan talan som förs fram av tredje part som anges ovan inte anses giltigt, så ska allt som står i den här sektionen anses inte gälla.

Om en talan av någon anledning går vidare till domstol snarare än skiljeförfarande, så kommer dispyten lyda under lagarna i Californien och FAA utan hänsyn till hur dessa lagar appliceras eller är motstridiga med lagar i din region eller ditt län eller landet där du bor, och det kommer uteslutande att föras vidare till federal eller statlig domstol i Santa Clara County, Californien, USA. Du godkänner jurisdiktionen av och platsen i sådana domstolar och avsäger dig rätten att begära rättegång någon annanstans.

Modifikationer i Servicevillkoren

Vi kan när som helst ändra dessa villkor och vi uppdatera den senaste versionen på www.chess.com. Om vi ​​avgör att vi har gjort en väsentlig förändring, meddelar vi dig genom att skicka ett e-post till den e-postadress du angav när du registrerade ditt konto eller genom att skicka ett meddelande via Tjänsten. Om du fortsätter att nyttja eller använda Tjänsten efter det att ändringarna trätt i kraft, godkänner du att du är bunden till de reviderade användarvillkoren.

Allmän information

Servicevillkoren utgör hela avtalet mellan dig och Chess.com och reglerar din användning av Tjänsten, och ersätter eventuella tidigare avtal mellan dig och Chess.com med avseende på Tjänsten. Dessa servicevillkor är det hela och exklusiva avtalet mellan Chess.com och dig angående Tjänsten. Dessa servicevillkor är det fullständiga och exklusiva avtalet mellan Chess.com och dig angående Tjänsten, och dessa servicevillkor ersätter eventuella tidigare avtal mellan Chess.com och dig angående Tjänsten (exklusive tjänster som du har separata avtal med Chess.com gällande som explicit är ett tillägg eller ersättande av dessa Servicevillkor). Om någon bestämmelse i dessa servicevillkor är ogiltig ska resten av servicevillkoren fortsätta gälla. Dessa servicevillkor och de rättigheter som beviljats ​​samt skyldigheter som åtagits härunder får inte överföras, tilldelas eller delegeras på något sätt av dig. Chess.com kan fritt tilldela dessa servicevillkor, och du är uttryckligen överens om att alla immateriella rättigheter som licensieras till Chess.com nedan, inklusive eventuella rättigheter för innehåll, kan överföras till Chess.coms innehavare utan ditt samtycke. Chess.coms misslyckande att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i servicevillkoren ska inte utgöra ett upphävande av sådan rättighet eller bestämmelse.