Sekretesspolicy

Följande text är endast en informativ översättning. Den enda juridiskt giltiga versionen finns tillgänglig på engelska.

Effektivt datum: May 25, 2018

Chess.com, LLC ("oss", "vi", eller "vår") driver hemsidan chess.com och mobilappen chess.com ("Tjänsten").

Den här sidan informerar dig om våra policyer gällande insamling, användning, och delning av dina personuppgifter när du använder vår Tjänst, samt valen som är tillgängliga för dig i relation till denna data.

Vi använder din data för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du insamlingen och användningen av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna Sekretesspolicy har innehållet som anges i denna Sekretesspolicy samma betydelser som i våra Användarvillkor.

Definitioner

Tjänst

Tjänst innebär hemsidan chess.com och mobilappen chess.com som drivs av Chess.com, LLC

Personuppgifter

Personuppgifter innebär data om en levande individ som kan identifieras med denna data (eller från denna samt annan information som antingen är i vårt förvar eller är sannolikt att komma i vårt förvar).

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt antingen via bruk av Tjänsten eller från Tjänstens infrastruktur (exempelvis hur länge man besökt en viss sida).

Cookies

Cookies är små datafiler som lagras på din enhet (dator eller mobilenhet).

Datakontrollant

Datakontrollant innebär den levande eller juridiska person som (antingen ensam eller tillsammans med andra personer) bestämmer vilka syften och vilka sätt som personliga uppgifter ska, eller ska komma att, behandlas. I samband med denna sekretesspolicy är vi en datakontrollant av dina personuppgifter.

Datahanterare (eller Tjänsteleverantörer)

Datahanterare (eller Tjänsteleverantör) innebär en levande eller juridisk person som hanterar data å Datakontrollantens vägnar. Vi kan komma att använda olika Tjänsteleverantörers tjänster för att hantera din data mer effektivt.

Datasubjekt (eller Användare)

Datasubjekt är en levande person som använder vår Tjänst och utgörs av personuppgifter.

Informationsinsamling och användning

Vi samlar in olika typer av information för olika syften för att tillhandahålla och förbättra vår Tjänst.

Typer av data som insamlas

Personuppgifter

När du använder vår Tjänst kan vi be dig ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • Nödvändig information (chess.com användarnamn och antingen en e-postadress, Google ID eller Facebook ID)
 • Frivillig information (Förnamn, efternamn, födelseplats, postnummer, och annan personlig information)
 • Cookies och användningsdata

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsföring och nyhetsmaterial och annan information som kan vara intressant för dig. Du kan välja att inte ta emot viss, eller all, typ av kommunikation av denna art genom att följa avprenumerationslänken eller instruktionerna som anges i alla e-post vi skickar, eller genom att kontakta oss.

Användningsdata

Vi kan även komma att samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår Tjänst eller när du använder Tjänsten i eller via en mobil enhet ("Användningsdata").

Denna användardata inkluderar sådan information som din dators internetprotokolladress (IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår Tjänst du besöker, tiden och datumet för ditt besök, tiden du spenderar på dessa sidor, unika enhetsidentifikationer och annan diagnostisk data.

När du får tillgång till Tjänsten på eller via en mobilenhet kan denna användningsdata innehålla information som typen av mobilenhet du använder, ditt unika ID för mobilenheten, din mobila enhets IP-adress, ditt mobila operativsystem, typen av mobilwebbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Spårningscookies data

Vi använder cookies och liknande spårteknik för att spåra aktiviteten i vår Tjänst och för att spara vissa uppgifter.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårteknik som också används är beacons, tags och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår Tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att meddela dig om när en cookie skickas. Dock, om du inte accepterar cookies så är det inte säkert att du kan använda vissa delar av Tjänsten.

Exempel på cookies vi använder:

 • Sessionscookies. Vi använder Sessionscookies för att du ska kunna vara inloggad i vår Tjänst.
 • Preferenscookies. Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina preferenser och inställningar.
 • Säkerhetscookies. Vi använder säkerhetscookies av säkerhetsskäl.
 • Marknadsföringscookies. Marknadsföringscookies används för att visa reklam för dig som kan vara relevant för dig och dina intressen. Du kan välja att inte ta del av dessa cookies genom att besöka Googles reklam och innehållspolicy och http://www.privacychoice.org/companies eller http://www.aboutads.info/choices. För att lära dig mer om beteendebaserad marknadsföring eller för att sluta ta del av denna typ av marknadsföring kan du besöka www.networkadvertising.org.

Hur data används

Chess.com, LLC använder den insamlade datan för olika syften:

 • För att anpassa marknadsföringen och innehållet du ser
 • För att tillhandahålla vår Tjänst
 • För att notifiera dig om ändringar i vår Tjänst
 • För att låta dig använda interaktiva funktioner i vår Tjänst när du väljer att göra detta
 • För att tillhandahålla kundtjänst
 • För att sammanställa analytisk och värdefull information så att vi kan förbättra vår Tjänst
 • För att bevaka hur vår Tjänst används
 • För att upptäcka, förhindra, och bemöta tekniska problem
 • För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och generell information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar de som du redan har köpt eller frågat om i de fall du uttryckligen inte vill ta del av sådan information
 • För att bedriva undersökningar, och tillhandahålla aggregerad, anonymiserad rapportering om vår allmänna användargrupp för interna och externa kunder.

Om du är från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), är Chess.com, LLCs rättsliga grund för att samla in och använda personuppgifterna som beskrivs i denna sekretesspolicy beroende av de personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in dem.

Chess.com, LLC kan hantera dina personuppgifter eftersom:

 • Vi behöver utföra ett kontrakt med dig
 • Du har gett oss tillåtelse att göra detta
 • För betalhanteringssyften
 • För att följa lagen

Lagring av data

Chess.com, LLC behåller dina personuppgifter endast så länge som behövs för de ändamål som anges i denna Sekretesspolicy. Vi behåller och använder dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi måste behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.

Chess.com, LLC kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata lagras i allmänhet under en kortare tid, förutom när denna data används för att stärka säkerheten eller förbättra vår tjänsts funktionalitet, eller när vi är skyldiga enligt lag att behålla denna data under längre perioder.

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan komma att överföras till, samt hanteras på, datorer som befinner sig utanför din kommun, ditt län, land eller i andra regeringsjurisdiktioner där dataskyddslagarna kan skilja sig från de som finns där du befinner dig.

Om du befinner dig utanför USA och väljer att ge information till oss, observera att vi överför data, inklusive personuppgifter, till USA och bearbetar dessa där.

Ditt medgivande till den här Sekretesspolicyn som följs av att du skickar sådan information till oss gäller som medgivande för sådan överföring.

Chess.com, LLC kommer att vidta alla åtgärder som är rimligt nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Sekretesspolicy och att ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om inte det finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Utlämning av data

Företagstransaktion

Om Chess.com, LLC är inblandad i en fusion, förvärv eller tillgångsförsäljning, kan dina personuppgifter komma att överföras. Vi kommer informera dig innan dina personuppgifter överförs och omfattas av en annan sekretesspolicy.

Utlämning för brottsbekämpning

Under vissa omständigheter, kan Chess.com, LLC behöva dela dina personuppgifter enligt lag eller som svar på giltig förfrågan från offentliga myndigheter (t.ex. domstolar eller regeringsorgan).

Juridiska krav

Chess.com, LLC kan dela dina personuppgifter när en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • För att följa en lagstadgad skyldighet
 • För att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Chess.com, LLC
 • För att förhindra eller undersöka potentiella otillåtna handlingar i anslutning till Tjänsten
 • För att skydda användare av Tjänstens personliga säkerhet eller offentlighetens säkerhet
 • För att skydda mot juridiskt ansvar

Datasäkerhet

Din datas säkerhet är viktig för oss, men kom ihåg att ingen transaktionsmetod över internet, eller elektronisk lagringsmetod, är 100% säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt accepterade metoder för att skydda dina personuppgifter, så kan vi inte garantera dess säkerhet helt och hållet.

"Do not track"-inställningar

Vi stödjer inte Do Not Track ("DNT"). Do Not Track är en inställning du kan ställa in i din webbläsare för att informera hemsidor om att du inte vill bli spårad.

Du kan aktivera eller avaktivera Do Not Track genom att besöka inställningarna i din webbläsare.

Dina skydd för personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation)

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa rättigheter gällande dina personuppgifter. Chess.com, LLC har som mål att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de raderas från vårt system, vänligen kontakta oss.

Du kan redigera dina kontouppgifter på Chess.com när som helst. Under vissa omständigheter, har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätten att få ut, uppdatera eller radera uppgifter vi har om dig. Närhelst det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära att vi raderar dina personuppgifter i dina kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa handlingar själv kan du kontakta oss så hjälper vi dig.
 • Rätten att korrigera. Du har rätten att få dina uppgifter korrigerade om dessa inte stämmer eller är ofullständiga.
 • Rätten att invända. Du har rätten till att invända mot hur vi hanterar dina personuppgifter.
 • Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar omfattningen av hur vi hanterar dina personuppgifter.
 • Rätten till datatillgång. Du har rätten att få en kopia av alla uppgifter vi har om dig i ett strukturerat, läsbart och standardiserat format.
 • Rätten att återkalla samtycke. Du har dessutom rätten att återkalla ditt samtycke i de fall då Chess.com, LLC kräver ditt samtycke för att hantera dina personuppgifter.

Vänligen notera att vi kan komma att begära att du bekräftar din identitet vid sådana förfrågningar.

Du har rätt att skicka klagomål till en dataskyddsmyndighet om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. För mer information, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Tjänsteleverantörer

Vi använder tredjepartsföretag och individer för att driva vår Tjänst ("Tjänsteleverantörer"), för att tillhandahålla Tjänsten å våra vägnar, för att utföra Tjänsterelaterade tjänster eller för att hjälpa oss analysera hur vår Tjänst används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra dessa handlingar å våra vägnar och de är tvingade att inte dela eller använda dem för andra syften.

Analys

Vi kan använda tredjeparts-tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera hur vår Tjänst används.

Google Analytics och Amplitude

Google Analytics och Amplitude är tjänster inom webbanalys som spårar och rapporterar hemsidetrafik. De använder den insamlade datan för att bevaka hur vår Tjänst används. För Google Analytics, delas denna data med andra tjänster från Google. Google kan komma att använda den insamlade datan för att kontextualisera och personanpassa reklam via deras egna marknadsföringsnätverk.

Marknadsföring

Vi kan använda tredjeparts-tjänsteleverantörer för att visa reklam och få hjälp med att stötta och driva vår Tjänst.

Google AdSense DoubleClick Cookie

Google, som tredjepartsförsäljare, använder cookies för att leverera reklam i vår Tjänst. Googles bruk av DoubleClick cookien låter dem och deras partners visa reklam för våra användare baserat på deras besök i vår Tjänst eller andra hemsidor på Internet.

Du kan välja att inte ta emot DoubleClick Cookies för intressebaserad marknadsföring genom att besöka Google Ads Settings hemsida: http://www.google.com/ads/preferences.

Betalningar

Vi kan tillhandahålla betalprodukter och/eller tjänster inuti Tjänsten. I sådana fall använder vi tredjepartstjänster för att hantera betalprocessen (så kallade betalhanterare).

Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortuppgifter. Den informationen tillhandahålls direkt till våra tredjeparts-betalningshanterare vars användning av dina personuppgifter regleras av deras sekretesspolicyer. Dessa betalningshanterare följer de standarder som fastställs av PCI-DSS, som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam inrättning för varumärken som Visa, Mastercard, American Express och Discover. PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av betalningsinformation.

Betalningshanterarna vi jobbar med är:

Apple Store betalningar i appen

Deras Sekretesspolicy kan läsas på https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww

Google Play betalningar i appen

Deras Sekretesspolicy kan läsas på https://www.google.com/policies/privacy

Adyen

Deras Sekretesspolicy kan läsas på https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions

PayPal

Deras Sekretesspolicy kan läsas på https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk, så kommer du skickas till denna tredjeparts hemsida. Vi råder dig att granska Sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar på oss inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller tillvägagångssätt på tredjepartssidor eller tjänster.

Sekretess för barn

Chess.com riktar sig inte till någon under 18 ("Barn") för användning av vår Tjänst.

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan att verifiera föräldrars medgivande tar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar i den här Sekretesspolicyn

Vi kan komma att uppdatera vår Sekretesspolicy då och då. Vi kommer meddela dig om ändringar vi gör genom att lägga upp en ny Sekretesspolicy på den här sidan.

Vi meddelar dig via e-post och/eller via vår Tjänst, innan ändringen träder i kraft och uppdaterar det "effektiva datumet" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du råds att granska denna Sekretesspolicy med jämna mellanrum för att ta del av förändringar. Ändringar i denna Sekretesspolicy gäller från det datum de läggs upp på den här sidan.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy får du gärna kontakta oss via e-post: support@chess.com.