2chess-1465

Rating: Öppen 6 spelare 25 juni 2019 06:35
Vinnare
Parningar
Vit Resultat Svart
1 - 0
0 - 1