speyson

Na zdjęciu: lata osiemdziesiąte XX wieku - dobrze zapowiadający się junior, który stracił swój talent.

In the photo: the eighties of the twentieth century - a promising junior who lost his talent.