AoW Live on Wed 30 May 2018 at 2100 ET

Kiwango: Wazi wachezaji 4 30 Mei 2018 18:00
Nafasi ya kwanza
Chess4Him
Chess4Him
Nafasi ya 2
Currents
Currents
Nafasi ya 2
MathBandit
MathBandit
Majozi
Nyeupe Matokeo Nyeusi
0 - 1
1 - 0