DHLC Try a Live Tournament

Kiwango: Wazi wachezaji 4 3 Jun 2017 08:59
Nafasi ya kwanza
flagfall007
flagfall007
Nafasi ya 2
Sergeledan
Sergeledan
Nafasi ya 3
hack4
hack4
Mchezaji R1 R2 R3
#1
flagfall007
1ns 1np 1bye
3
2
#2
Sergeledan
0np 1bye 1ns
2
0
-
hack4
hack4
(1236)
1bye - -
1
0
-
Hchong
Hchong
(1173)
- 0ns 0np
0
0
Majozi
Nyeupe Matokeo Nyeusi
Hchong
Hchong
(1173)
0 - 1