Ang Mate sa 4 na Tira

Ang Mate sa 4 na Tira

CHESScom
CHESScom
|
24 | Para sa mga Baguhan

Ano ang pinakakaraniwang laro sa chess?

Ang mate sa apat na tira (kilala rin bilang scholar's mate) ay di hamak na pinakakaraniwang katapusan ng isang laro sa chess. Halos lahat ng mga manlalaro ng chess ay nabitag na o nakagawa nitong checkmate minsan sa kanilang buhay.

Pero walang dapat katakutan dito! Kung marunong kang dumepensa, nawawala sa posisyon ang Puti kung tutuusin.

Ang mate sa apat na tira ay maaaring maabot sa ilang iba't-ibang paraan, pero ang basic pattern ay nagsisimula sa pag-abante ng Puti ng 1.e2-e4, ilalabas ang bishop sa c4 para atakehin ang f7-pawn, at ilalabas ang reyna sa h5 (o f3). Kung hindi dumepensa ang Itim, gagawin ng Puti ang checkmate sa pagtira ng 4.Qxf7#Four-Move Checkmate

Paano makakadepensa ang Itim laban sa mateng 4 na tira? May tatlong paraan na lahat ay resonableng mga tira na pumipigil sa bantang checkmate ng Puti: ...Qe7, ...Qf6, at ...g6.

Defending the four-move checkmate.

Kapag nadepensahan na ng Itim ang checkmate, ang puting reyna ay maaaring maging target ng atake. Dapat subukan ng Itim na maglabas ng mga bagong piyesa habang inaatake ang puting reyna.

Ngayong alam mo na kung paano depensahan ang iyong sarili laban sa patibong na ito, bakit hindi gumawa ng account sa Chess.com at subukan mong maglaro?

Mga iba pang galing kay CHESScom
Paano Maglaro ng Chess | Mga Patakaran + 7 Hakbang

Paano Maglaro ng Chess | Mga Patakaran + 7 Hakbang

Gaano Karami Ang Mga Manlalaro Ng Chess Sa Mundo?

Gaano Karami Ang Mga Manlalaro Ng Chess Sa Mundo?