book-open chess-board chess-move-alt chess-move chess-pawns crossed-swords diesis privacy rook-crossed

Pagsasanay

  • Maglaro ng mga Key Positions kontra Kompyuter

  • Palakasin ang mga Desisyong Pang-taktika

  • Pagalingin ang Positional Play

Pagsasanay