Paano Maglaro ng Chess | Mga Patakaran + 7 Hakbang
Napakadali talagang matutunan ang paglalaro ng chess gamit ang aming gabay na paisa-isang hakbang.

Paano Maglaro ng Chess | Mga Patakaran + 7 Hakbang

CHESScom
CHESScom
|
17 | Para sa mga Baguhan

Hindi kailanman huli na para matuto mag-chess - ang pinakatanyag na laro sa mundo! Madaling matutunan ang mga patakaran ng chess:


Step 1. Paano I-setup ang Chessboard

Sa simula ng laro, ipinupuwesto ang chessboard upang puting square ang makikita sa ibabang kanang sulok ng bawat manlalaro.

I-set up ang Chess Board

Ang mga piyesa ay palaging inilalagay sa parehong ayos bawat laro. Ang pangalawang hilera (o rank) ay pinupuno ng mga pawn. Ang mga tore ay nasa magkabilang dulo, at sa tabi nila ay mga kabayo, susunod ay mga bishop, at pagkatapos ay ang reyna, na laging nasa square na kakulay nito (puting reyna sa puting square, itim na reyna sa itim na square), at ang hari ay inilalagay sa natitirang square.

Chess board

Ang pag-aayos ng mga piyesa sa simula ng laro ay talagang napakadali.

 Rekomendadong Kagamitan -> Sanayin ang iyong pagtingin sa board


Step 2. Paano ang Galaw ng mga Piyesa ng Chess

Ang bawat isa sa 6 na iba't-ibang uri ng piyesa ay magkakaiba ang galaw. Ang mga piyesa ay hindi pwedeng tumalon sa mga piyesang nakaharang (pero ang kabayo ay pwedeng tumalon sa ibabaw ng ibang piyesa), at hindi kailanman pwedeng pumunta sa square na kinalalagyan ng sarili nyang mga piyesa. Pero, pwede silang ilagay sa puwesto ng mga piyesa ng kalaban kung saan ito ay kakainin. Ang mga piyesa ay karaniwang inilalagay sa posisyon kung saan pwede silang kumain ng ibang piyesa (sa pamamagitan ng paglapag sa square nila at palitan sila sa puwesto), depensahan ang sarili nilang mga piyesa kung makakain, o kontrolin ang mga importanteng square sa laro.

Paano Itira ang Hari sa Chess

Ang hari ang pinaka-importanteng piyesa, pero isa sa mga pinakamahihina. Ang hari ay pwede lamang gumalaw ng isang square sa kahit anong direksyon - pataas, pababa, pagilid, at pa-diagonal. Hindi pwedeng gumalaw ang hari na malalagay sya sa check (kung saan pwede syang kainin). Kapag ang hari ay inaatake ng ibang piyesa ito ay tinatawag na "check".

Galaw ng Hari sa Chess

Paano Itira ang Reyna ng Chess

Ang hari ang pinaka-importanteng piyesa ng chess. Kung maiwala mo ang hari, talo ka sa laro. Pero ang reyna ang pinakamalakas na piyesa ng chess.

Galaw ng Reyna sa Chess

Paano Itira ang Rook sa Chess

Ang tore ay pwedeng lumipat kahit saan niya gusto, basta ito ay paabante, paatras, o patagilid. Mas malakas ang mga tore kung pinoprotektahan nila ang isa't isa at nagtutulungan!

Galaw ng Rook sa Chess

Paano Itira ang Bishop sa Chess

Ang bishop ay pwedeng gumalaw nang kahit anong layo, basta diagonal lang. Ang bawat bishop ay nagsisimula sa isang kulay (puti o itim) at dapat laging manatili sa kulay na iyon. Ang mga bishop ay magandang magkasama dahil tinatakpan nila ang mga kahinaan ng isa't isa.

Galaw ng Bishop sa Chess

Paano Itira ang Kabayo sa Chess

Kakaiba ang galaw ng mga kabayo kumpara sa ibang piyesa - umaabante ng dalawang square sa isang direksyon, at isa pang square na pa-90 degrees, na parang hugis "L". Gayundin, ang mga kabayo lang ang pwedeng tumalon sa ibabaw ng ibang mga piyesa.

Galaw ng Kabayo sa Chess

Paano Itira ang Pawn sa Chess

Natatangi ang mga pawn dahil iba ang tira nila kapag sila'y gumagalaw at iba kapag sila'y kumakain: gumagalaw ng paabante, pero kumakain ng padayagonal. Paabante lang ang galaw ng mga pawn at isa-isang square bawat tira, maliban sa unang tira nito kung saan pwedeng umabante ng dalawang square. Padayagonal at isang square lang ang kanilang tira kapag kumakain. Hindi sila puwedeng kumain ng paatras. Kapag may piyesang direktang nasa harapan nila, hindi nila ito pwedeng laktawan ni kainin man.

Galaw ng Pawn sa Chess

 Rekomendadong Kagamitan -> Solo Chess (kainin ang lahat ng iyong piyesa)


Step 3. Tuklasin ang mga Espesyal na Patakaran ng Chess

May ilang espesyal na patakaran ang chess na sa simula ay mukhang hindi logical. Ginawa ang mga ito para gawing mas masaya at kawili-wili ang laro.

Paano Mag-promote ng Pawn sa Chess

Ang mga pawn ay may iba pang espesyal na kakayahan at yun ay kung makarating sa kabilang dulo ng board pwede itong maging ibang piyesa ng chess (promotion ang tawag).

Promotion ng Pawn

Ang pawn ay pwedeng i-promote sa kahit anong piyesa. Karaniwang maling kaalaman na ang mga pawn ay pwede lang ipalit sa mga piyesang nakain na. HINDI ito totoo. Ang pawn ay karaniwang pino-promote na reyna. Mga pawn lang ang pwedeng i-promote.

Paano mag-promote ng pawn sa chess

Paano mag-"en passant" sa Chess

"En passant" ang tawag sa huling patakaran para sa mga pawn, na sa wikang Pranses ay "in passing". Kung ang pawn ay gumalaw nang dalawang square sa unang tira, at lumapag sa gilid ng kalabang pawn (nilampasan ang abilidad ng kalabang pawn na kumain), ang nilampasang pawn ay may opsyon na kainin ang dumaang pawn.

en passant

Itong espesyal na kain ay kailangang gawin agad-agad, kung hindi ay hindi na pwedeng gawin sa mga susunod na tira. Mag-click sa halimbawa sa ibaba para maintindihan itong kakaiba, pero importanteng patakaran.

En passant sa Chess

Paano Mag-castle sa Chess

Castling ang isa pang espesyal na patakaran sa chess. Ang tirang ito ay pinapayagan kang gawin ang dalawang importanteng bagay sa isang tira: dalhin sa kaligtasan ang iyong hari (sana nga), at alisin ang iyong rook sa sulok at isabak sa laban. Kapag titira na ang manlalaro pwede nyang dalhin ang hari ng dalawang square sa isang side at patalunin ang rook sa side na iyon sa kabilang side sa tabi ng hari. (Tingnan ang halimbawa sa ibaba.) Kaya lang, para makapag-castle, kailangang matugunan ang mga sumusunod na kundisyon:

 • iyon dapat ang unang-unang tira ng haring iyon
 • iyon dapat ang unang-unang tira ng rook na iyon
 • hindi pwedeng may piyesa sa pagitan ng hari at tore para tumira
 • hindi pwedeng naka-check o dumaan sa check ang hari

Pansinin na kapag nag-castle ka sa isang direksyon ang hari ay mas malapit sa gilid ng board. Castling "kingside" ang tawag doon. Ang castling sa kabilang side, kung saan dadaanan ang puwesto ng reyna, ay castling "queenside" ang tawag. Kahit saang side, laging dalawang square lang ang galaw ng hari kapag nagka-castling.

Paano mag-castling sa chess


Step 4. Alamin Kung Sino ang Unang Tumitira sa Chess

Ang manlalarong may mga puting piyesa ang laging unang tumitira. Kaya, ang mga manlalaro ay karaniwang nagdedesisyon kung sino ang puti sa pamamagitan ng kapalaran o swerte gaya nang paghagis ng barya o pahuhulaan sa isang player ang kulay ng piyesang nakatago sa kamay ng kalaban. Tapos titira na ang puti, susunod ang itim, tapos puti ulit, tapos itim ulit at paulit-ulit hanggang sa matapos ang laro. Ang pagtira nang una ay may maliit na kalamangan na nagbibigay sa puting manlalaro ng pagkakataong umatake agad.


Step 5. I-review ang mga Patakaran kung Paano Manalo sa Laro ng Chess

Maraming paraan para matapos ang isang laro ng chess: sa pag-checkmate, sa pagtabla, sa pagre-resign, sa pagkaubos ng oras...

Paano Mag-checkmate sa Chess

Ang layunin ng laro ay i-checkmate ang hari ng kalaban. Nangyayari ito kapag ang hari ay na-check at hindi makaalis sa check. May tatlong paraan lamang para makaalis sa check ang hari:

 • tumira palayo sa check (pero hindi pwedeng mag-castle!),
 • takpan ang check gamit ang ibang piyesa,
 • o kainin ang piyesang umaatake sa hari.

Kung ang hari ay hindi makatakas sa checkmate tapos na ang laban. Kaugaliang hindi kinakain ang hari o tinatanggal sa board, dinedeklara lamang na tapos na ang laban.

Fool's Mate

Halimbawa ng "Fool's Mate".

Paano Magtabla sa Larong Chess

Panapanahon, may mga laro sa chess na walang nananalo, kundi tabla lang. May 5 dahilan kung bakit nagtatabla ang laro:

 • Ang posisyon ay stalemate kung saan ang manlalarong titira ay walang legal na tira, pero HINDI naman naka-check ang hari nya

Stalemate sa Chess

Sa tirang Qc7, walang banta sa itim at hindi makagalaw. Ang laro ay deklaradong tabla dahil sa stalemate.

 • Pwedeng magkasundo sa tabla ang mga manlalaro at ihinto ang laro
 • Imposible ang mate dahil hindi sapat ang piyesa sa board (halimbawa: hari at bishop kontra hari)
 • Magdedeklara ng tabla ang manlalaro kung tatlong beses na naulit ang parehong posisyon (kahit hindi magkakasunod)
 • Meron nang 50 magkakasunod na tira kung saan wala sa mga manlalaro ang tumira ng pawn o kumain ng piyesa

Step 6. Pag-aralan ang mga Basic na Istratehiya sa Chess

May apat na mga simpleng bagay na dapat malaman ng bawat manlalaro ng chess:

Protektahan ang Hari mo

Dalhin sa sulok ng board ang hari mo kung saan karaniwang mas ligtas sya. Huwag ipagpaliban ang castling. Kadalasang mas magandang mag-castling agad kung pwede. Tandaan, walang saysay na malapit mo nang ma-checkmate ang kalaban mo kung ang hari mo ay naunang na-checkmate!

Huwag Ipamigay ang mga Piyesa

Huwag padalus-dalos na hayaang mawala ang iyong mga piyesa! Bawat piyesa ay mahalaga at hindi ka mananalo kung wala kang piyesang pang-checkmate. May madaling sistema na ginagamit ang karamihan sa mga manlalaro para masubaybayan ang kaukulang halaga ng bawat piyesa ng chess. Ano ang halaga ng mga piyesa ng chess?

 • Ang halaga ng pawn ay 1
 • Ang halaga ng kabayo ay 3
 • Ang halaga ng bishop ay 3
 • Ang halaga ng tore ay 5
 • Ang halaga ng reyna ay 9
 • Ang hari ang pinakamahalaga

Sa pagtatapos ng laban ang mga puntos na ito ay wala nang ibig sabihin – ito ay isang sistema lamang na pwede mong gamitin sa paggawa ng desisyon habang naglalaro, tinutulungan kang malaman kung kelan kakain, makikipagpalitan, o gumawa ng mga ibang tira.

halaga ng mga piyesa sa chess

Kontrolin ang Sentro ng Chessboard

Dapat mong kontrolin hangga't maaari ang sentro ng board gamit ang iyong mga piyesa at pawn. Kapag kontrolado mo ang sentro, mas marami kang lugar na paglalagyan ng mga piyesa mo at mas mahihirapan ang iyong kalaban na makahanap ng magagandang square para sa kaniyang mga piyesa. Sa halimbawa sa itaas, magagandang tira ang ginawa ng puti para kontrolin ang sentro habang masasamang tira naman ang ginawa ng itim.

Gamitin ang Lahat ng iyong mga Piyesa sa Chess

Sa halimbawa sa itaas ang lahat ng piyesa ng puti ay nasa laro! Ang mga piyesa mo ay walang magandang magagawa kung mananatili sila sa unang hilera. Subukan at i-develop ang lahat ng iyong mga piyesa para marami kang magamit pag aatakehin mo ang hari. Ang paggamit ng isa o dalawang piyesa lamang sa pag-atake ay hindi gagana laban sa mahusay-husay na kalaban.


Step 7. Maglaro nang Marami para Masanay sa Chess

Ang pinaka-importanteng bagay na pwede mong gawin para maging mas mahusay sa chess ay maglaro nang maraming chess! Hindi mahalagang maglaro ka sa bahay kasama ang mga kaibigan o pamilya, o maglaro nang online, ang mahalaga ay kailangan mong maglaro nang marami para maging mas mahusay. Sa panahong ito ay madaling makakita ng online na larong chess!

Paano Maglaro ng Chess Variants

Habang ang karamihan sa mga tao ay naglalaro ng standard chess, ang iba ay gustong maglaro na may pagbabago sa mga patakaran. Ang tawag sa mga ito ay "chess variants". Ang bawat variant ay may kani-kaniyang mga patakaran.

 • Chess960: Sa Chess960 (Fischer Random), ang umpisang posisyon ng mga piyesa ay random. Ang mga pawn ay nasa normal nilang posisyon pero ang iba pang mga piyesa ay inaayos ng random.
 • King Of The Hill: Sa format na ito, ang layunin ay mailagay ang hari mo sa gitna ng board o "top of the hill."
 • Bughouse: Ang format na ito ay nilalaro ng pares-pares. Kapag ang isang manlalaro ay kumain ng isang piyesa ng kalaban, ang piyesang ito ay magagamit ng kanyang kapareha. Halimbawa: Kung puti ang nilalaro ko at ang kapareha ko na itim ay kumain ng puting kabayo sa kalaban nya, sa tira ko ay mayroon akong kabayo na pwede kong ilagay sa kahit na saang square na libre sa board ko. Pwede kong gawin ito kahit kailan sa mga susunod kong tira.
 • Crazyhouse: Ito ay isang kapana-panabik na format, dahil pwede mong gamitin ang mga piyesang kinain mo sa kalaban. Yun ay, kapag nilalaro ko ay Puti at kumain ako ng itim na pawn ng kalaban ko, ang pawn na iyon ay magiging puting pawn na pwede kong ilagay sa board bilang miyembo ng aking hukbo. Pwede kong gawin ito kailanman sa mga susunod kong tira.
 • 3-Check: Sa format na ito, ang unang manlalarong ma-check ang kalabang hari nang tatlong beses ay panalo.
chess variants

Magsaya sa chess gamit itong mga kahanga-hangang chess variants.

 Rekomendadong Artikulo -> 5 Kahanga-hangang Chess Variants


Paano Maglaro ng Chess960

Ang Chess 960 ay sinusunod ang lahat ng patakaran ng standard chess, puwera lang sa panimulang posisyon ng mga piyesa sa back rank, kung saan ang mga ito ay inilalagay randomly sa isa sa mga 960 posibleng posisyon. Ang castling ay ginagawa gaya ng standard chess, ang Hari at Tore ay pupunta sa kanilang normal na castling squares (g1 at f1, o c1 at d1). Ang 960 ay nilalaro gaya ng standard chess, pero mas maraming klase ng opening.

chess960

Rekomendadong Kagamitan -> Maglaro ng Chess960 kontra Kompyuter

 Rekomendadong Kagamitan -> Makipaglaro ng Chess960 sa mga Kaibigan


Paano Maglaro gamit ang mga Patakaran ng Paligsahang Chess

Maraming paligsahan ang sumusunod sa mga pangkaraniwan, magkakahalintulad na mga patakaran. Ang mga patakarang ito ay hindi kinakailangang sundin sa paglalaro sa bahay o online, pero baka gusto mo rin itong pag-ensayuhan kahit papaano.

 • Touch-move - Kapag hinawakan ng manlalaro ang isa sa kanyang mga piyesa kailangan nya itong itira basta legal ang tira. Kapag hinawakan ng manlalaro ang piyesa ng kalaban, kailangan nya itong kainin. Ang manlalaro na gustong hawakan ang piyesa para lang iayos ito sa board ay kailangan munang ipaalam ang layunin, karaniwan ay sa pagsasabi ng "adjust".
 • Mga Relo at Orasan - Karamihan sa mga paligsahan ay gumagamit ng orasan para makontrol ang oras na ginugugol sa bawat laro, hindi sa bawat tira. Bawat manlalaro ay parehong bilang ng oras ang nakukuha para gamitin sa buong laro at pwedeng magdesisyon kung paano gagamitin ang oras na iyon. Pagkatira ng manlalaro pwede nyang pindutin ang buton o ibaba ang lever para tumakbo ang orasan ng kalaban. Kapag naubusan ng oras ang manlalaro at tinawag ng kalaban ang oras, talo sa laro ang manlalarong naubusan ng oras (puwera na lang kung ang kalaban ay kulang sa piyesa para makapag-checkmate, kung magkakaganoon tabla ang laro).

Madalas na mga Itanong Tungkol sa Chess (FAQs)

Maaaring maguluhan ka nang konti sa lahat ng impormasyong ito. Kaya ibinibigay namin sa iyo itong mga madalas na katanungan na karaniwang nangyayari sa mga taong nagsisimulang pumasok sa mundo ng chess. Sana ay maging kapaki-pakinabang sa iyo ang mga iyon!

Mga Madalas na Tanong sa Chess

Paano ako gagaling sa chess?

Kahit alam mo na ang mga patakaran at pangunahing estratehiya, hindi nagtatapos dito - napakaraming pwedeng malaman sa chess kaya hinding hindi mo matutuhan ang lahat sa buong buhay mo! Para sumulong, kailangan mong gawin ang tatlong bagay:

 1. Maglaro ng maraming chess — basta maglaro lang nang maglaro! Maglaro hangga't pwede. Kailangan mong matuto sa bawat laro – yung mga nanalo ka at yung mga natalo ka.
 2. Mag-aral gamit ang chess lessons — Kailangan mong mag-online chess lessons kung gusto mo talagang gumaling nang mabilis. Makikita mo rito ang online chess lessons.
 3. Magsaya — Huwag madismaya kung hindi mo mapanalunan agad ang lahat ng laro mo. Ang lahat ay natatalo – kahit na ang mga kampeong pang-daigdigan. Basta patuloy ka lang nagsasaya at natututo sa mga laro na natatalo ka ay masisiyahan ka sa chess magpakailanman!

Ano ang pinakamagandang unang tira sa chess?

Habang wala namang napagkakasunduang pinakamalakas na tira sa chess, importanteng subukang kontrolin agad ang sentro. Ito'y nagreresulta sa karamihan ng mga manlalaro na itira ang isa sa kanilang mga pawn sa sentro (sa harap ng hari o reyna) nang dalawang square na 1. d4 o 1. e4. Ang iba namang manlalaro ay pinapaboran ang 1. c4 o 1. Nf3. Ang iba pang mga tira ay hindi kasing-lakas. Si Bobby Fischer ay naniniwalang pinakamalakas na itira ang pawn ng hari 1. e4.


Anong kulay ang nagsisimula sa chess?

Ang manlalarong may mga puting piyesa ang laging unang tumitira.


Pwede bang umatras ang pawn?

Hindi pwedeng gumalaw paatras ang mga pawn. Pero, kapag nakarating sa kabilang dulo ng board ang pawn kailangan mo itong i-promote sa ibang piyesa (tulad ng reyna). At ito ay makakagalaw gaya ng galaw ng piyesang iyon, at pwede na ring gumalaw paatras.


Sa chess ba ay pwede kang gumalaw ng dalawang piyesa sa isang tira?

Isang piyesa lang ng chess ang pwede mong igalaw sa tira mo - pero may isang kakaiba! Kapag nag-castle ka, ginagalaw mo ang hari at rook sa isang tira.


Ano ang pinakamahalagang piyesa ng chess?

Ang hari ang pinaka-importanteng piyesa ng chess. Kung maiwala mo ang hari, talo ka sa laro. Pero ang reyna ang pinakamalakas na piyesa ng chess.


Kailan inimbento ang chess?

Hindi gaanong malinaw kung saan nagmula ang chess, pero marami ang naniniwala na nabuo ito mula sa tulad-chess na mga laro sa India halos dalawang libong taon na ang nakalilipas. Ang chess na alam natin ngayon ay ganito na mula pa noong ika-15 siglo kung saan naging popular ito sa Europa.


Ano ang pinakamahabang laro sa kasaysayan ng chess?

Ang pinakamahabang laro ng chess (sa dami ng tira) na nilaro sa paligsahan ay ang Nikolić kontra Arsović nung 1989 sa Belgrade, Serbia.


Ano ang chess notation?

Ang notation ay nilikha para makapagsuri tayo ng mga larong chess pagkatapos nating laruin ang mga ito. Salamat sa notation, pwede nating ilagay ang buong laro sa sulat at ulitin ito ng ilan mang beses. Kailangan lang nating isulat ang tira natin at ng ating kalaban nang tama.

Notation sa Chess

Ang chess notation ay nagbibigay-daan para mapanatili ang lahat ng iyong mga laro...

Ang bawat square ay may coordinate at ang bawat piyesa ay isinasalarawan ng isang initial (N para sa kabayo, B para sa bishop, Q para sa reyna, R para sa rook, at K para sa hari).

 Rekomendadong Artikulo -> Chess Notation - Ang Wika ng Laro


Ano ang layunin ng chess?

Ang chess ay nilalaro ng dalawang magkalaban na nasa magkabilang panig ng isang checkered board na may 64 square. Bawat manlalaro ay may 16 piyesa: 1 hari, 1 reyna, 2 tore, 2 bishop, 2 kabayo, at 8 pawn.

Chess material

Isang board, dalawang manlalaro at 32 piyesa ang kailangan mo para simulan ang isang laro.

Ang tunguhin ng laro ay ang pag-mate sa hari ng kalaban. Nangyayari ang mate kapag ang hari ay nasa posisyon na pwede itong kainin (na-check) at hindi na ito makakatakas.

Chess Online

Handa nang magsimulang maglaro ng chess? Mag-sign up nang libre sa Chess.com at magsimulang maaliw sa laro!

Mga iba pang galing kay CHESScom
Gaano Karami Ang Mga Manlalaro Ng Chess Sa Mundo?

Gaano Karami Ang Mga Manlalaro Ng Chess Sa Mundo?

Ang Pinakamahusay Na Lugar Para Maglaro Ng Online Na Chess

Ang Pinakamahusay Na Lugar Para Maglaro Ng Online Na Chess