x
Chess - Play & Learn

Chess.com

FREE - In Google Play

FREE - in Win Phone Store

VIEW

kohai

Didn't find what you are looking for? Click here to search with Google

 • kohai
  Online Apr 3, 2015

  Jules | By the Atlantic ocean, Wales

  Joined: Aug 10, 2007

 • Sherbertthedoge
  Online 2 hrs ago

  Kohai Shibe | Swamp, United States

  Joined: Jul 11, 2014

 • Lon-qu
  Online Feb 27, 2015

  lon kohai | Georgia, United States

  Joined: Feb 27, 2015

 • Retired_Workaholic
  Online 3 days ago

  Jules (aka kohai) jhowellsphotography@gmail.com | Wales, United Kingdom

  Joined: Jul 19, 2015

All Blogs

Blogs


All News

News


 • Նոր անդամներին: Անպայման կարդալ

  Mkhitar Jul 20, 2015, 9:59 AM

  Խնդրու ենք նոր անդամներին ով միացել է այս տարի կարդալ: Հին անդամները նույնպես կարող են վերընթերցել: http://www.chess.com/groups/forumview/content3261 Մենք  դարձանք  2014 և 2012  թվականի   Աշխարհի Լիգայի Ստանդարտ...

 • New System - Meet Member zealandzen!

  IM DanielRensch Jun 17, 2014, 5:00 PM

  Hi everyone! Danny here! It's been a little while and we've had some changes... The major points: - Kansha (Gauthier) is no longer with us. He resigned from his staff position at Chess.com (personal reasons)...

 • Big News!

  Kansha Jan 22, 2014, 10:00 AM

  Hi Team! I'd like to take a moment to thank you all for your hardwork thus far. It is very much appreciated not only by Kohai, Danny and myself, but also by all the chess members who enjoy watching the shows and...

 • LCP Group Procedures Update

  IM DanielRensch Nov 20, 2013, 10:25 AM

  Hey Team - Quick update on what the proper protocols are in certain situations. Based on things that have happened in our first couple weeks of operation. By the way, so happy to have you all here and I am so...

 • Kohai needs help

  Kotomitsuki Nov 5, 2013, 5:03 AM

  Kohai needs you help please sign this ( her )  petetition: http://www.petitionbuzz.com/petitions/electivesurgery

Online Now