Player Record Final Round Tie Break
#1
RichKasa (2203)
(270 points awarded)
16 - 3 - 5 4 ▸ 3.5 4
#2
ErikAbuKurtMohlin (2218)
(135 points awarded)
18 - 2 - 4 4 ▸ 2 2.5
#3
trackdad (1944)
(81 points awarded)
15 - 5 - 4 4 ▸ 0.5 1
#4
khschulz (1645)
(49 points awarded)
13 - 0 - 5 3 ▸ 2.5 3.75
#5
SlieveDonard (1845)
(49 points awarded)
12 - 3 - 5 3 ▸ 0.5 1.25
#7
pumareal2000 (1693)
(43 points awarded)
9 - 6 - 1 2 ▸ 3.5 3.75
#8
sriverfx19 (1903)
(38 points awarded)
7 - 8 - 1 2 ▸ 2.5 7.5
#9
ChrisD92 (1653)
(38 points awarded)
6 - 7 - 3 2 ▸ 2.5 1.75
#10
yosipko (1614)
(32 points awarded)
6 - 10 - 0 2 ▸ 2 4.5
#12
lucky52 (2008)
(27 points awarded)
6 - 5 - 3 2 ▸ 2 4.25
#13
paulomorello (1714)
(22 points awarded)
5 - 5 - 4 2 ▸ 1 2.75
#14
frank2001 (1629)
(22 points awarded)
4 - 11 - 1 2 ▸ 0 0
#17
Nullis (1600)
(11 points awarded)
5 - 2 - 1 1 ▸ 5.5 13.25
#18
mstepniu (1426)
(11 points awarded)
5 - 3 - 0 1 ▸ 5 14.5
#19
Speaks (1695)
(5 points awarded)
4 - 4 - 0 1 ▸ 4 6
#20
arishasriza (1587)
(5 points awarded)
2 - 3 - 3 1 ▸ 3.5 14.75
#21 3 - 4 - 1 1 ▸ 3.5 10.5
#22 3 - 4 - 1 1 ▸ 3.5 8
#23 3 - 5 - 0 1 ▸ 3 9
#24
Porcoo (1840)
3 - 5 - 0 1 ▸ 3 7
#25 3 - 5 - 0 1 ▸ 3 6.5
#26 3 - 5 - 0 1 ▸ 3 6
#27 3 - 5 - 0 1 ▸ 3 5.5
#28 1 - 4 - 3 1 ▸ 2.5 9
#29 2 - 5 - 1 1 ▸ 2.5 8.25
Top
=

Online Now