Group 1 1 2 3 Score Tie Break
1
asterios (1976)
½ 1 1 1 3.5 4
2
ki_chess (1778)
0 ½ ½ 1 2 2.5
3 0 0 0 ½ 0.5 1
Top
=

Online Now