האליפות הפתוחה בשח בזק 23/4

Rating: Open 208 players Apr 23, 2020, 8:01 AM
Results
Player R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
#1
1w 1b .5b 1w .5w 1b 0w 1b 1b 1w 1w
9
62
#2
1w 1b 1w 1b 1w .5b 1w .5w 1b .5b .5w
9
61.25
#3
1w 1b .5w 1b 1w 1b 1w .5b 0w 1b .5b
8.5
63
#4
1b 1w .5b 1w .5b 1w 1w 0b 1w 1b .5b
8.5
58.5
#4
1b 1w 1b 1w .5b 0b 1w 1b 1w 0w 1b
8.5
58.5
#6
1b 1b 1w 1w 0b .5b 1w 0w 1b 1w 1w
8.5
56
#7
1w 1b 1w 1b 1w 0w 0b 1b .5w 1b 1w
8.5
53.75
#8
1b 1w 1b 1w 0b 1w 1b 1w 0w .5b .5w
8
56.5
#9
1w 1b .5b 1w 0b 1w 1b .5b 0w 1w 1b
8
50.5
#10
(2518)
1w 1b 0w 1b 1w 0b 1w 1b 1w 0w 1b
8
50
#11
1b 1w 1b 0b 1w 1b .5w 1w 1b .5w 0b
8
49.75
#12
0b 1w 1w 1b 1w 0b 1w 1w 1b 0b 1w
8
49.5
#13
1w 1b 1w 0w .5b 1b 1w 1w 0b .5b 1w
8
48.5
#14
1b 1w 1b 0b 0w 1b 1w 0w 1b 1w 1b
8
46
#15
0b 1w .5w 0b 1b 1w 1b .5b 1w 1w 1b
8
45.5
#16
1w 1b 1w 0w 1b 1w 0b 1w .5b 1w 0b
7.5
49.75
#16
1b .5w 0b 1w 1b 1w 0w 1b 1w 0b 1w
7.5
49.75
#18
1w 1b 1b 1w 1b .5w 0b .5w 1b .5w 0w
7.5
49
#19
1b 1w 1b 0b 1w 1b .5b 0w 1b 1w 0b
7.5
48.5
#20
1w 1b .5w 0b 0b 1w 0b 1w 1b 1w 1w
7.5
47.5
#21
1b .5w 1w 0b 1b 1w 1w 0b 1w 0b 1w
7.5
45.75
#22
.5b 1w 0b 1b 1w 1w 0b 1w 1b .5w .5b
7.5
42.25
#23
1w .5b .5w 1b 0w 1b 1w 0b 1b 1w .5w
7.5
42
#24
1w 1b 0b 0w 1b .5b 1w 1b 0w 1w 1b
7.5
41.75
#25
1b 1w 1b 0b 1w .5b 0w 1w 0b 1b 1w
7.5
40.75