20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş respublika şahmat turniri

Rating: Open 453 players Jan 19, 2021, 6:00 AM
Player R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
#1
1b 1w 1b 1w 1b 1w 1b .5w 1w .5b .5b
9.5
74.25
#2
1w 1b 1w 0b 1w .5b 1w 1b 1w 1b 1b
9.5
67.75
#3
1b 1w 1b 1w 1b .5w .5b 1w 1b 1b .5w
9.5
65
#4
0w 1b 1w 1b 1w 1b 1w 1b 1b .5w 1b
9.5
63.75
#5
1b 1w 1b 1w 1b 0b 1w 1w 0b 1w 1b
9
65.5
#6
1b 1w 1b 1w 0w 0b 1w 1b 1w 1b 1b
9
61.5
#7
1w 1b 1w 0b 0w 1b 1w 1b 1w 1b 1w
9
57.5
#8
OrujovH
(1938)
1w 1b 1w 0b 1w 1w 1b 0w 1b 1b 1w
9
57
#9
0b 1w 1b 1w 1b 1w 1b 0b 1w 1w 1b
9
56.5
#10
1w 1b 1w 1b 1w 1b 1w .5b 0w 1b 0w
8.5
65.25
#11
1b 1w 1b 1w 1w .5b 0b 1w 1b 0w 1w
8.5
61.25
#12
1b 1w 1b 1w .5b 0w 1w 1b 0w 1b 1w
8.5
58.25
#13
1b 1w 1b 1w 1b 0w 1b .5b 1w 0b 1w
8.5
54.25
#14
1w 1b 1w 1b 1b 1w 0w 1b 0w 1b 0w
8
57.5
#15
1b 1w 0b 1w 1b 1w 1b 1w 0b 1w 0w
8
56
#16
1w 1b 1w 1b .5w 1b .5w 0b 1b 1w 0b
8
55.25
#17
rzzalli
(2116)
1b 1w 1b 1w 0b 1w 1b 1w 1b 0w 0w
8
53.5
#18
1b 1w 0b 1w 1b 1w 1b 1b 0w 0w 1b
8
52.5
#19
1w 1b 1w 1b 0b 0w 1b 1w 0b 1w 1b
8
51.5
#20
1w 1b 0w 1b 1w 1b 1w 0b 1w 1b 0b
8
51
#20
feqan023
(1801)
1w 1b 1w 0b 1w 1b 0b 1w 1b 0w 1w
8
51
#22
1w 1b 1w 0b 1b 0w 1w .5b 1w .5b 1w
8
50.75
#23
1b 1w 0b 1w 1w 1b 0w 1w 1b 0w 1b
8
50
#23
Tahir-73
(1983)
1b 1w 0b 1w 1b 1w 0w 1b 1w 0b 1b
8
50
#25
1b 1w 0b 1w 0b 0w 1b 1w 1w 1b 1w
8
48.5