Puchar Polonii Wrocław - 3 turniej

Rating: > 1 54 players Jun 14, 2020, 10:01 AM
Winners
Results
Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
#1
1w 1b 1w 1b 1b .5w .5b 1w .5w 1b .5w
9
62
#2
1w 1b .5w 1b 1w .5b 1w 0b 1w 1b 1w
9
52.75
#3
1b 1w 1b .5w 1b .5w 0b 0b 1w 1b 1b
8
50
#4
1w 1b 1w .5b 0w 1b .5b 1w 1b .5w .5b
8
49.25
#5
1b 1w 0b .5b 1w 0b 1w 1w .5b 0w 1b
7
42
#6
(2541)
1w 1b .5w 1b 0b 1w .5w 1b 0w 0b 1w
7
39
#7
1b .5w 0b 1w 1b .5w 0w 1b 1w 0w 1b
7
37
#8
1b 0w 1b 1b 0w 0b 1w .5w 1b 1w .5w
7
35
#9
1w 0b .5w 1b 1w 0b 1w 1b 0b 1w .5b
7
32.75
#10
1b .5w 1b 0w 1b 1w .5b 1w 0b .5b 0w
6.5
36.5
#11
0w 1b 0w 1w 1b 1w .5w 0b 0b 1w 1b
6.5
36
#12
1b 1w 0b 1w 0w .5b 1b 0w 1b 1w 0b
6.5
33
#13
0w 1b .5b 0w 1w 1b 0b 1w 1b 1w 0b
6.5
29.5
#14
(2084)
1w 0b 0w 0b 1w 0w .5b 1b 1w 1b 1b
6.5
28.25
#15
1w 1b .5b .5w 1b .5b .5w 0b 0w 0b 1w
6
34
#16
- 1w 1b 0b 1w 0b 1w 1w 1b 0w 0w
6
30.5
#17
0b 1w 0w 1b 0b 1w 1b 0w 1w 1b 0w
6
28
#18
(2063)
1b 0w 0w 1b 1w 0b 1w .5b .5w 0w 1b
6
27.5
#18
0w 1b 1b 0w 0w 1b 0b 1w 1w 0b 1w
6
27.5
#20
1b 0w 1b 1w 0w 1b 0b 1w 0b 1w 0w
6
27
#21
0b 1w 0w 0b 1w 1w 0b 1w 0b 1w 1b
6
24.5
#22
(1405)
0w 0b 1w .5w 0b .5b .5w 1b 1b 1w 0b
5.5
25
#23
(1940)
0b .5w 1b 0b 1w 1b 0w 1b 1w 0b 0w
5.5
24
#24
(2101)
0w 1b 0w .5b 0b 0w 1b 1b 1w 0w 1b
5.5
21.75
#25
0w .5b 1b 1w 0w 0b 0b 0w 1b 1w 1b
5.5
19