Player Record Score Tie Break
#1
RichKasa (2203)
(152 points awarded)
22 - 0 - 0 22 220
#2
malikkotto (1724)
(76 points awarded)
19 - 3 - 0 19 167
#3
pitagorapita (1783)
(46 points awarded)
14 - 6 - 2 15 127.5
#4
tamirbulga (1379)
(24 points awarded)
12 - 7 - 3 13.5 104
#5
shabir110 (1902)
(15 points awarded)
11 - 9 - 2 12 86
#6
kevintruong007 (1669)
(9 points awarded)
9 - 10 - 3 10.5 90.5
#9 7 - 14 - 1 7.5 49.25
#10
lozalf (1601)
6 - 16 - 0 6 32
#12 1 - 21 - 0 1 4.5
Top
=

Online Now