Pairings - España Tournament


For:

Group #1

  1 2 3 Score Tie Break
1. erwincho1a (2147) X 0 133.5
2. Poompat (2383)  0X ½2.53.75
3. anka6gv (2093)  0½  0X0.51.25