Tournament Home

Players - Caro-Kann Defense - Karpov Variaion

Sort by:
NameRecordScoreTiebreakFinal Round
#9 posashok2012 (2275)
(82 points awarded)
20-11-7 23.5 117.75 Round 3 -> 3.5 | 19
#3 Hercog (2123)
(137 points awarded)
31-8-3 32.5 156.25 Round 4 -> 3 | 5.5
#4 DEEPERGRAY (2056)
(91 points awarded)
23-13-8 27 134.75 Round 4 -> 0.5 | 2.25
#33 EmmanuelGuignard (2012)
(27 points awarded)
8-6-0 8 41 Round 1 -> 8 | 41
#12 martintvela (2012)
(73 points awarded)
21-16-1 21.5 113.75 Round 3 -> 0 | 0
#1 fastloser (2009)
(457 points awarded)
35-4-5 37.5 191.75 Round 4 -> 4.5 | 11.75
# niklai (1994) 10-0-4 12 64 Withdrew
# Feroce (1991) 10-4-0 10 48 Withdrew
#10 lukfon (1928)
(73 points awarded)
24-9-3 25.5 121.5 Round 3 -> 3 | 4.5
#30 knathani (1908)
(37 points awarded)
8-17-3 9.5 43 Round 2 -> 0 | 0
#15 dyeghiaz (1856)
(64 points awarded)
18-8-2 19 95.25 Round 2 -> 8 | 29.75
#8 mixi3 (1844)
(82 points awarded)
21-12-5 23.5 109.25 Round 3 -> 4.5 | 12
#32 andras07 (1837)
(37 points awarded)
8-5-1 8.5 33.75 Round 1 -> 8.5 | 33.75
# ROOPESHAR (1819) 10-3-1 10.5 56.75 Withdrew
#22 santimaza (1812)
(55 points awarded)
12-12-4 14 68.25 Round 2 -> 4 | 23.75
#14 andrea_giulia (1805)
(73 points awarded)
20-4-4 22 122.75 Round 2 -> 9 | 41.75
#20 MikeWfromBerkeley (1764)
(55 points awarded)
13-14-1 13.5 53.5 Round 2 -> 6 | 18.5
#21 sparapet1 (1758)
(55 points awarded)
15-11-2 16 84.5 Round 2 -> 5.5 | 22.5
# csc5k (1744) 11-3-0 11 54 Withdrew
#18 strongbauer (1734)
(64 points awarded)
18-8-2 19 93.25 Round 2 -> 6.5 | 22
#19 Hispanis (1717)
(64 points awarded)
17-7-2 18 74.25 Round 2 -> 6.5 | 16.5
#62 MasterCloser (1711) 4-10-0 4 10.5 Round 1 -> 4 | 10.5
#38 hankstr (1696)
(18 points awarded)
7-6-1 7.5 26.75 Round 1 -> 7.5 | 26.75
#49 Tom (1678) 4-7-3 5.5 25.75 Round 1 -> 5.5 | 25.75
#36 aesculap (1671)
(27 points awarded)
7-6-1 7.5 32.75 Round 1 -> 7.5 | 32.75
#82 gashrestha (1669) 1-13-0 1 6 Round 1 -> 1 | 6
#16 metaknightchess (1662)
(64 points awarded)
16-11-1 16.5 78.25 Round 2 -> 6.5 | 25.25
#25 PassedPawn (1660)
(46 points awarded)
11-13-2 12 54.75 Round 2 -> 2.5 | 2.5
#27 Greyrook (1642)
(46 points awarded)
13-15-0 13 51.5 Round 2 -> 2 | 0
#48 antaphant (1631) 5-7-2 6 17 Round 1 -> 6 | 17
#27 MateRanger (1629)
(46 points awarded)
11-16-1 11.5 41.75 Round 2 -> 2 | 0
#43 stix4boo (1626)
(9 points awarded)
6-7-1 6.5 19 Round 1 -> 6.5 | 19
#53 garrileesc (1623) 5-9-0 5 14 Round 1 -> 5 | 14
#37 davidfmendes (1619)
(27 points awarded)
6-5-3 7.5 30.5 Round 1 -> 7.5 | 30.5
#83 Manchero (1594) 0-14-0 0 0 Round 1 -> 0 | 0
#17 cjshomenta (1589)
(64 points awarded)
15-12-1 15.5 68.25 Round 2 -> 6.5 | 22.25
#68 Petricko (1581) 3-10-1 3.5 14.25 Round 1 -> 3.5 | 14.25
#57 gevs (1567) 4-9-1 4.5 23.5 Round 1 -> 4.5 | 23.5
#56 Emgaard (1566) 3-8-3 4.5 23.75 Round 1 -> 4.5 | 23.75
#24 GM4U (1565)
(46 points awarded)
12-12-2 13 51.5 Round 2 -> 3 | 4.5
#44 aprilis (1565)
(9 points awarded)
5-7-2 6 40.5 Round 1 -> 6 | 40.5
#34 pj_20 (1560)
(27 points awarded)
8-6-0 8 40 Round 1 -> 8 | 40
#39 pneruda (1559)
(18 points awarded)
7-7-0 7 37 Round 1 -> 7 | 37
#52 legions (1527) 5-9-0 5 24 Round 1 -> 5 | 24
#23 CIkuzis (1526)
(55 points awarded)
12-14-2 13 58.25 Round 2 -> 3.5 | 14.5
#30 joemarpb (1491)
(37 points awarded)
9-19-0 9 38.5 Round 2 -> 0 | 0
#62 arianbluesky (1491) 4-10-0 4 10.5 Round 1 -> 4 | 10.5
#53 lmnhines (1479) 5-9-0 5 14 Round 1 -> 5 | 14
#77 Trag55 (1468) 2-12-0 2 13.5 Round 1 -> 2 | 13.5
#46 tora_kuruma (1456)
(9 points awarded)
6-8-0 6 27 Round 1 -> 6 | 27