Tournament Home

Players - 20th Chess.com Tournament (1401-1600)

Sort by:
NameRecordScoreTiebreakFinal Round
# DashHopes (1900) 20-0-0 20 80 Withdrew
# AcidPawn (1866) 9-0-1 9.5 39.25 Withdrew
# Hakurei (1588) 7-2-1 7.5 30.25 Withdrew
# KINGDASHER (1550) 4-6-0 4 13.5 Round 1 -> 4 | 13.5
# nilamoni (1511) 7-0-3 8.5 32.5 Withdrew
# Rasparov1971 (1494) 2-7-1 2.5 9.75 Round 1 -> 2.5 | 9.75
# ChessinBlackandWhite (1365) 5-2-3 6.5 26.25 Withdrew
#1 Black_Star (2064)
(283 points awarded)
37-1-2 38 136.5 Round 5 -> 2 | 0
#2 tugsterbelgium (1874)
(141 points awarded)
31-6-1 31.5 119.5 Round 5 -> 0 | 0
#3 Jon_C_H (1866)
(85 points awarded)
31-6-1 31.5 116.75 Round 4 -> 5 | 10
#4 bkingsf (1960)
(57 points awarded)
29-5-2 30 110.5 Round 4 -> 4.5 | 17
#6 aalt99 (1906)
(57 points awarded)
31-6-1 31.5 117.25 Round 4 -> 4 | 8
#7 PobroHB (1689)
(57 points awarded)
29-5-4 31 123.5 Round 4 -> 3 | 13.5
#8 Mokinys (1581)
(57 points awarded)
27-6-3 28.5 99.25 Round 4 -> 3 | 4
#9 psychiatrie1 (1673)
(57 points awarded)
29-5-2 30 112.75 Round 4 -> 2.5 | 9
#12 jlustig555 (1769)
(57 points awarded)
23-7-0 23 88 Round 3 -> 7 | 28.5
#13 Rurick (1631)
(57 points awarded)
22-7-1 22.5 91.75 Round 3 -> 7 | 26.5
#14 Mangasverdes (1699)
(57 points awarded)
25-4-1 25.5 89.25 Round 3 -> 7 | 19
#16 kandela (1725)
(57 points awarded)
25-5-0 25 98 Round 3 -> 6 | 21
#16 Chesuncook (1703)
(57 points awarded)
23-4-3 24.5 96.5 Round 3 -> 6 | 21
#18 Smrtka666 (1914)
(57 points awarded)
24-4-2 25 94.5 Round 3 -> 6 | 19.5
#19 Berat_Ozbag (1653)
(57 points awarded)
21-5-2 22 74 Round 3 -> 6 | 17.5
#20 zde (1767)
(57 points awarded)
21-9-0 21 68.5 Round 3 -> 6 | 12
#21 matmedmortensen (1553)
(57 points awarded)
21-7-2 22 89 Round 3 -> 5.5 | 23.25
#22 bijou77 (1718)
(57 points awarded)
22-6-2 23 91.75 Round 3 -> 5.5 | 20
#23 ColinJervis (1437)
(57 points awarded)
19-8-1 19.5 75.75 Round 3 -> 5 | 23
#24 elmacc (1680)
(57 points awarded)
21-7-2 22 91 Round 3 -> 5 | 22.5
#25 slx33 (1594)
(57 points awarded)
20-5-3 21.5 82.5 Round 3 -> 5 | 15.75
#26 SMBU (1854)
(57 points awarded)
24-6-0 24 90 Round 3 -> 5 | 13.5
#27 Frankwho (1999)
(57 points awarded)
21-4-3 22.5 85 Round 3 -> 5 | 11
#28 AngelFTB (1959)
(57 points awarded)
23-4-1 23.5 83.25 Round 3 -> 5 | 9
#28 josh50 (1781)
(57 points awarded)
23-5-0 23 82.5 Round 3 -> 5 | 9
#28 Paunescu64 (1711)
(57 points awarded)
22-5-1 22.5 78.5 Round 3 -> 5 | 9
#28 chrisshove (1550)
(57 points awarded)
21-7-0 21 78 Round 3 -> 5 | 9
#32 Hell_Raiser (1242)
(57 points awarded)
21-4-2 23 91.25 Round 3 -> 4.5 | 17
#33 tico81 (1848)
(57 points awarded)
23-7-0 23 86 Round 3 -> 4 | 11
#34 papahmsolo (1753)
(57 points awarded)
19-8-1 19.5 76.75 Round 3 -> 4 | 8.5
#35 tinno (1650)
(57 points awarded)
20-10-0 20 67 Round 3 -> 4 | 4
#35 soulkash88 (1469)
(57 points awarded)
19-9-2 20 69.5 Round 3 -> 4 | 4
#37 Tatazao (1758)
(57 points awarded)
21-6-1 21.5 81.75 Round 3 -> 3.5 | 7.75
#38 chessiejames77 (1529)
(57 points awarded)
19-9-2 20 83 Round 3 -> 3 | 16.5
#39 MCDM (1707)
(57 points awarded)
19-6-3 20.5 81.75 Round 3 -> 3 | 12.25
#41 MBClevenger (1721)
(57 points awarded)
17-8-5 19.5 73.25 Round 3 -> 3 | 10.5
#42 GoBuckyBadger (1482)
(57 points awarded)
19-10-1 19.5 79 Round 3 -> 3 | 10
#43 angelbueno (1569)
(57 points awarded)
18-10-2 19 77 Round 3 -> 2.5 | 13.75
#44 hayko86 (1645)
(57 points awarded)
20-7-1 20.5 81.25 Round 3 -> 2 | 7.5
#45 yakir-11 (1583)
(57 points awarded)
20-10-0 20 75 Round 3 -> 2 | 2
#46 GM-KingDaniel (1700)
(57 points awarded)
21-7-0 21 76 Round 3 -> 2 | 0
#46 TomHoppo (1512)
(57 points awarded)
18-12-0 18 69 Round 3 -> 2 | 0
#48 Giannikos_Stelios (1370)
(57 points awarded)
18-12-0 18 69 Round 3 -> 1 | 5.5