Điều khoản Dịch vụ

Các văn bản sau đây là chỉ là bản dịch. Phiên bản hợp lệ duy nhất được viết bằng Tiếng Anh .

Ngày khả dụng: March 27, 2020

Rất đơn giản: tôn trọng người khác, tôn trọng luật chơi, và tận hưởng!

Chess.com cung cấp dịch vụ cho bạn dựa trên điều khoản và điều kiện sau ("Điều Khoản Dịch Vụ").

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN CHẤP NHẬN TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA DỊCH VỤ VÀ XÁC NHẬN CHO CHÚNG TÔI RẰNG BẠN 18 TUỔI TRỞ VÀ CÓ ĐỦ KHẢ NĂNG ĐỂ THAM GIA VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA DỊCH VỤ HOẶC LÀ CHA MẸ, NGƯỜI GIÁM HỘ ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA THÀNH VIÊN DƯỚI 18 TUỔI MỞ TÀI KHOẢN. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN KHÔNG CÓ QUYỀN ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA DỊCH VỤ BAO GỒM (1) MỘT ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI; (2) TỪ TUYÊN BỐ TỪ BỎ QUYỀN HÀNH ĐỘNG CHỐNG LẠI CHÚNG TÔI; VÀ (3) MỘT BẢN PHÁT HÀNH CỦA BẠN VỀ TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI CÓ THỂ PHÁT SINH TRONG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC QUY ĐỊNH NÀY.

Dịch vụ

Chess.com cung cấp một tập hợp nội dung, tài nguyên, công cụ, và công nghệ giúp người chơi tận hưởng cờ vua và những văn hóa bao quanh ("Dịch Vụ"). Bạn chấp nhận rằng Dịch Vụ có thể bao gồm quảng cáo. Chess.com có quyền thay đổi hoặc tạm ngưng hoặc kết thúc Dịch Vụ tại bất kì thời điểm nào, vào bất cứ giai đoan nào dù có thông báo hay không. Bạn đồng ý rằng Chess.com không có nghĩa vụ với bạn hoặc bất kì bên thứ ba nào về việc sửa đổi, tạm ngưng hoặc kết thúc dịch vụ.

Đăng ký

Để được phép sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý: (a) cung cấp thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân theo gợi ý của các trường bắt buộc trong mẫu đăng ký Dịch vụ và trong các trường tùy chọn nếu bạn chọn; và (b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu Đăng ký để giữ cho dữ liệu đó đúng, chính xác, mới và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ hoặc nếu Chess.com có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, Chess.com có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai.

Trẻ vị thành niên & trẻ em

Chess.com quan tâm đến an toàn và bảo mật của tất cả người dùng, đặc biệt là trẻ em. Vì lí do này, phụ huynh hoặc người giám hộ của trẻ dưới 13 tuổi nếu muốn con em mình truy cập Dịch Vụ phải tạo lập một tài khoản bởi một người giám hộ trên 18 tuổi và giám sát việc sử dụng của con em mình. Khi đồng ý cho con bạn truy cập tài khoản của bạn, bạn cũng đồng thời cho phép con mình quyền truy cập mọi Dịch Vụ. Nên nhớ rằng Dịch Vụ được thiết kế phục vụ cho nhiều đối tượng người dùng khác nhau. Vì thế. với tư cách là người giám hộ, việc xác định Dịch Vụ/ Nội Dung nào phù hợp với con bạn là trách nhiệm của chính bạn.

Tài khoản thành viên

Mặc dù nhiều phần của Dịch vụ không yêu cầu đăng ký, bạn có thể đăng ký làm người dùng của Chess.com để được hưởng quyền truy cập hoặc đặc quyền cao hơn. Nếu bạn chọn đăng ký, bạn sẽ có tên người dùng và mật khẩu sau khi hoàn tất quy trình đăng ký Dịch vụ. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi hoạt động xảy ra dưới mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho Chess.com về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác và (b) đảm bảo rằng bạn thoát khỏi tài khoản của mình sau khi dùng. Chess.com không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không bảo vệ tài khoản của mình.

Bạn thừa nhận, đồng ý và đồng ý rằng Chess.com có thể truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin tài khoản và Nội dung của bạn nếu pháp luật yêu cầu hoặc khi cho rằng việc lưu trữ hoặc tiết lộ quyền truy cập là cần thiết để: (a) tuân thủ quá trình hợp pháp; (b) thi hành các Điều khoản dịch vụ; (c) phản hồi các khiếu nại rằng mọi Nội dung (như được định nghĩa dưới đây) vi phạm luật pháp hoặc quyền của bên thứ ba; (d) đáp ứng yêu cầu của bạn cho dịch vụ khách hàng; hoặc (e) bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của Chess.com, người dùng và cộng đồng.

Giới hạn tài khoản

Bạn chấp nhận rằng Chess.com có ​​thể thiết lập các thông lệ và giới hạn chung liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn số ngày tối đa mà email, bài đăng trên bảng tin hoặc Nội dung đăng tải được lưu trữ, số lượng tin nhắn email tối đa có thể được gửi từ hoặc nhận bởi một tài khoản trên Dịch vụ, kích thước tối đa của bất kỳ thư email nào có thể được gửi từ hoặc nhận bởi một tài khoản trên Dịch vụ, không gian bộ nhớ tối đa sẽ được phân bổ trên các máy chủ của Chess.com từ những thao tác của bạn và số lần tối đa (và thời lượng tối đa) mà bạn có thể truy cập Dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn đồng ý rằng Chess.com không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với việc xóa hoặc không lưu trữ bất kỳ tin nhắn và thông tin liên lạc hoặc Nội dung nào được Dịch vụ duy trì hoặc truyền đi. Bạn thừa nhận rằng Chess.com có ​​quyền đăng xuất tài khoản không hoạt động trong một khoảng thời gian dài. Bạn thừa nhận thêm rằng Chess.com có ​​quyền sửa đổi các thông lệ và giới hạn chung này theo thời gian.

Kết thúc

Bạn đồng ý rằng Chess.com có ​​thể, có hoặc không có lý do và không cần thông báo trước, ngay lập tức chấm dứt tài khoản Chess.com của bạn, địa chỉ email liên kết và quyền truy cập Dịch vụ. Chess.com có ​​thể chấm dứt có hoặc không có lý do bất cứ lúc nào và có hiệu lực ngay lập tức, theo quyết định riêng của Chess.com, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Thành viên không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận. Nguyên nhân cho việc chấm dứt đó có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, (a) vi phạm hoặc vi phạm các Điều khoản dịch vụ hoặc các thỏa thuận hoặc hướng dẫn khác, (b) yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác, (c) yêu cầu của bạn (tự xóa tài khoản), (d) ngừng hoặc sửa đổi tài liệu đối với Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó), (e) các sự cố hoặc sự cố kỹ thuật hoặc bảo mật không mong muốn, (f) thời gian không hoạt động kéo dài, (g) sự tham gia của bạn trong các hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp và / hoặc (h) không thanh toán bất kỳ khoản phí nào mà bạn còn nợ liên quan đến Dịch vụ. Việc chấm dứt tài khoản Chess.com của bạn bao gồm (a) xóa quyền truy cập vào tất cả các dịch vụ trong Dịch vụ, (b) xóa mật khẩu của bạn và tất cả thông tin, tệp và nội dung liên quan hoặc bên trong tài khoản của bạn (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) và (c) cấm sử dụng thêm Dịch vụ. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng tất cả các chấm dứt sẽ được thực hiện theo quyết định riêng của Chess.com và Chess.com sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ chấm dứt tài khoản, địa chỉ email liên quan hoặc quyền truy cập Dịch vụ của bạn.

Prizes

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgement made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

By participating in any Competition you hereby agree to release, discharge and hold harmless our company, its legal representatives, affiliates, subsidiaries, agencies and respective officers, directors, employees and agents, from any costs, expenses damages, losses claims, actions or proceedings brought by you (or any third party on your behalf) (“Claims”), as a result of your participation in the Competition and/or any Prize that may or may not be awarded to you as a result thereof and Chess.com fully excludes any liability in relation to any such Claims.

Chess.com sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ nào đối với các Cuộc thi hoặc Giải thưởng mà Chess.com không thể thực hiện do các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

You hereby agree to indemnify our company, its legal representatives, affiliates, subsidiaries, agencies and respective officers, directors, employees against all costs, losses, damages, expenses and liabilities (including for loss of reputation and goodwill and professional advisor fees) suffered by Chess.com arising as a result of a breach by you of your obligations under these Rules, the Chess.com Terms of Service, the Tournament Rules or the Special Terms or in connection with your failure to follow any instructions given by our team or in relation to any matter concerning your participation in a Competition.

In case of disputes or disagreements concerning any aspect of a Competition including but not limited to all matters relating to the awarding of the Prizes, an Entrant’s eligibility to participate in the Competition, the conduct of any Entrant, these Rules, the Chess.com Terms of Service, the Tournament Rules or the Special Terms, the final decision shall lie with our team and any decision by Chess.com shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

Thành viên thực hiện

Bạn đồng ý không sử dụng Dịch Vụ để:

 • tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào chứa nội dung phi pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, khiếm nhã, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm người khác về quyền riêng tư, gây hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu;
 • đăng bất kì bình luận, tin nhắn, hoặc link trong diễn đàn hoặc bất kì bình luận công khai nào có chứa bất kì quảng cáo nào dưới mọi hình thức, bao gồm tôn giáo, chính trị, hoặc tuyển dụng cho nhóm, câu lạc bộ, blog trên Chess.com hoặc các nội dung khác có liên quan đến Chess.com hoặc không;
 • đăng bất kì bình luận, tin nhắn, hoặc link trong diễn đàn hoặc bất kì bình luận công khai nào không liên quan đến chủ đề hoặc mục đích và nội dung của nội dung, ván đấu, bài viết, blog, hoặc chủ đề gốc của diễn đàn;
 • đe dọa bạo lực với người khác hoặc cổ xúy việc tự tổn thương chính mình;
 • "theo dõi" hay quấy rầy người khác;
 • mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở đại diện của Chess.com, hoặc tuyên bố sai hoặc nói cách khác xuyên tạc mối liên kết của bạn với một người hoặc tổ chức;
 • giả mạo tiêu đề hoặc thay đổi các số nhận dạng để ngụy trang nguồn gốc của bất kỳ Nội dung nào được truyền qua Dịch vụ;
 • tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào mà bạn không có quyền sở hữu trước pháp luật hoặc có hợp đồng hoặc ủy thác nào;
 • tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào chứa đựng các thông tin cá nhân của bất cứ ai khác mà không có sự cho phép của họ hoặc có vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, quyền công khai hoặc độc quyền khác quyền của bất kỳ bên nào;
 • tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào không được yêu cầu hoặc không được phép quảng cáo, tài liệu khuyến mại, "thư rác," "thư rác," "chuỗi ký tự," "hệ thống hình tháp" hoặc bất kỳ dạng nào khác của thư chào hàng, trừ ở những khu vực được chỉ định;
 • tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tập tin hoặc chương trình nào được thiết kế để gây cản trở, phá hủy hoặc hạn chế các chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông;
 • phá rối việc đối thoại thông thường hoặc có hành động một cách tiêu cực ảnh hưởng đến khả năng trao đổi của những người dùng khác theo gian thực;
 • gây nhiễu hoặc phá hoại dịch vụ hoặc máy chủ hoặc mạng lưới kết nối các dịch vụ, hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào của mạng kết nối dịch vụ;
 • truy cập, làm xáo trộn, hoặc sử dụng không công khai các dịch vụ, Hệ thống máy tính của Chess.com, hoặc các hệ thống cung cấp kỹ thuật của Chess.com;
 • thăm dò, quét, hoặc kiểm tra các lỗ hổng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng hoặc can thiệp hoặc phá vỡ bất kỳ biện pháp an ninh hoặc chứng thực;
 • sử dụng bất kỳ robot, spider, trang web tìm/tải ứng dụng, hoặc khác thiết bị bằng tay hoặc tự động hoặc quy trình để truy xuất, liệt kê, "đào dữ liệu," trong bất kỳ cách nào để tái sản xuất hoặc phá vỡ các cấu trúc điều hướng hoặc trình bày của dịch vụ hoặc nội dung;
 • cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ pháp luật áp dụng tại vùng, bang, quốc gia hoặc quốc tế, và bất kỳ quy định có hiệu lực pháp luật; và/hoặc
 • thu thập hoặc lưu trữ các dữ liệu cá nhân về người dùng khác liên quan đến các hành vi bị cấm và các hoạt động quy định trong văn bản trên.

Bạn đồng ý không tái tạo, sao chép, bán, trao đổi, bán lại hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào, bất kỳ phần nào của Dịch vụ (bao gồm tên người dùng Chess.com của bạn), sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng tài khoản Chess.com của bạn không được chuyển nhượng.

Nội dung

Bạn hiểu rằng tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn, thẻ hoặc các tài liệu khác ("Nội dung"), cho dù được đăng công khai hoặc truyền riêng tư, đều là trách nhiệm riêng của người tạo ra tài liệu. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải Chess.com, hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả Nội dung mà bạn tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ. Chess.com không kiểm soát Nội dung được đăng qua Dịch vụ và, do đó, không đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc chất lượng của Nội dung đó. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn có thể vô tình tiếp xúc với Nội dung gây khó chịu, khiếm nhã hoặc phản cảm. Trong mọi trường hợp, Chess.com sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với mọi Nội dung, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ Nội dung nào, hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào được đăng, gửi qua email, truyền đi hoặc có sẵn thông qua Dịch vụ.

Bạn thừa nhận rằng Chess.com có ​​thể hoặc không thể sàng lọc trước Nội dung, nhưng Chess.com và những bên được chỉ định sẽ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) để sàng lọc trước, từ chối hoặc di chuyển bất kỳ Nội dung nào khả dụng trên Dịch vụ. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Chess.com và những bên được chỉ định sẽ có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào vi phạm các Điều khoản dịch vụ hoặc bị phản ánh. Chess.com có ​​thể xóa bất kỳ Nội dung nào trên Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì và có thể đình chỉ hoặc chấm dứt người dùng hoặc lấy lại tên người dùng bất cứ lúc nào mà không chịu trách nhiệm với bạn. Chúng tôi cũng có quyền truy cập, đọc, lưu giữ và tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi tin là cần thiết để (i) đáp ứng mọi luật, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ hiện hành, (ii) thực thi Điều khoản dịch vụ, bao gồm điều tra các vi phạm tiềm ẩn trong tài liệu, (iii) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật, (iv) đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ của người dùng hoặc (v) bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của Chess.com, của người dùng và cộng đồng.

Bạn hiểu rằng Dịch vụ và phần mềm trong Dịch vụ có thể bao gồm các thành phần bảo mật giúp các tài liệu kỹ thuật số được bảo vệ và việc sử dụng các tài liệu này tuân theo các quy tắc sử dụng do Chess.com hoặc nhà cung cấp nội dung cho Dịch vụ. Bạn không được ghi đè hoặc phá vỡ bất kỳ luật sử dụng nào bên trong Dịch vụ. Bất kỳ sự sao chép, xuất bản, phân phối hoặc phát tán công khai các tài liệu được cung cấp trên Dịch vụ, toàn bộ hay một phần, đều bị nghiêm cấm.

Chess.com không yêu cầu quyền sở hữu Nội dung mà bạn gửi hoặc cung cấp cho Dịch vụ. Tuy nhiên, đối với Nội dung bạn gửi hoặc cung cấp mà có thể truy cập công khai tại Hệ Thống, bạn cấp cho Chess.com giấy phép trên toàn thế giới, miễn phí, vĩnh viễn, không thể hủy, có thể chuyển nhượng, không độc quyền, với quyền cấp phép, sử dụng, phân phối, tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, sang nhượng, thực hiện công khai và hiển thị công khai bất kỳ Nội dung nào bạn gửi hoặc cung cấp để truy cập công khai tại Hệ Thống và kết hợp Nội dung đó vào các tác phẩm khác ở bất kỳ định dạng nào bây giờ hoặc phát triển sau này.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ Chess.com và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý, nhân viên, đối tác và người cấp phép không bị ảnh hưởng trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, kể cả phí luật sư, do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh từ Nội dung của bạn gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ, việc sử dụng Dịch vụ của bạn, việc kết nối của bạn tới Dịch vụ, vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác.

Thỏa thuận Quảng Cáo

Thư từ hoặc giao dịch thương mại của bạn, hoặc việc tham gia vào các khuyến mãi, quảng cáo trên hoặc thông qua Dịch Vụ, bao gồm việc thanh toán và vận chuyển những sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan và những điều khoản, điều kiện, bảo hành hoặc đại diện nào khác liên quan đến các giao dịch đó, là của riêng bạn và nhà quảng cáo đó. Bạn đồng ý rằng Chess.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào cho bất kì mất mát hay tổn thất nào ở bất kì dạng nào phát sinh do kết quả của bất kỳ giao dịch nào hoặc do sự hiện diện của các nhà quảng cáo như vậy trên Dịch vụ.

Dịch vụ có thể cung cấp hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp các liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên trên Web khác. Vì Chess.com không kiểm soát các trang web và tài nguyên đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Chess.com không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó và không xác nhận và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Nội dung, quảng cáo nào, sản phẩm hoặc tài liệu từ các trang web hoặc tài nguyên đó. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Chess.com sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với mọi thiệt hại hoặc mất mát gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào tại bất kỳ trang web hoặc tài nguyên đó.

Quyền sở hữu

Mọi quyền, chức dành và tài sản đều thuộc về Dịch Vụ, bao gồm áp dụng bản quyền, nhãn hiệu và bất kỳ quyền sở hữu nào, luôn là tài sản độc quyền của Chess.com và các giấy phép. Mọi nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, logo, tên thương mại, hoặc bất kì tên gọi khác thuộc quyền sở hữu của Chess.com được sử dụng ở đây đều đã được đăng kí là nhan hiệu của Chess.com. Những tên công ty và sản phẩm được đề cập đến trong các dịch vụ thuộc về người sở hữu. Chess.com bảo lưu tất cả các quyền không được nêu rõ trong Điều Khoản Dịch Vụ.

Chess.com cấp cho bạn quyền cá nhân, không thể chuyển nhượng và không độc quyền và giấy phép sử dụng mã đối tượng của phần mềm của nó trên máy tính; miễn là bạn không (và không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) sao chép, sửa đổi, tạo ra một sản phẩm phái sinh, truy ngược, dịch ngược hoặc nếu cố tình tìm hiểu bất kỳ mã nguồn, bán, phân bố, phân quyền, cấp quyền bảo mật trong hoặc bằng cách khác chuyển giao bất kỳ quyền nào trong phần mềm. Bạn đồng ý không sửa đổi phần mềm theo bất kỳ cách hoặc hình thức nào, cũng không sử dụng các phiên bản sửa đổi của phần mềm, bao gồm (không chỉ) nhằm tiếp cận trái phép Dịch vụ. Bạn đồng ý không truy cập vào các dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài thông qua giao diện được cung cấp bởi Chess.com để sử dụng Dịch vụ.

Thông tin đăng kí thương mại

Mọi thương hiêu, nhãn hiệu CHESS.COM và các logo, sản phẩm và dịch vụ khác của Chess.com đều thuộc về Chess.com, LLC. Bạn đồng ý không hiển thị hoặc sự dụng chúng với bất cứ mục đích nào nếu không có sự cho phép của Chess.com.

Chess.com tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và mong muốn rằng người chơi cũng sẽ hành động như vậy. Chess.com đồng ý tuân thủ theo Đạo Luật Bản Quyền Kỹ Thuật Số Thiên Niên Kỷ ("DCMA") Liên Bang, văn bản cụ thể có thể được tìm thấy tai trang web của Cục Bản Quyền Mỹ http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Chúng tôi chịu trách nhiệm thông báo về vi phạm bản quyền theo DMCA và luật hiện hành khác. Nếu bạn nghĩ rằng bất kỳ Nội dung nào đã được sao chép hoặc sử dụng mà vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin sau:

 • chữ ký vật lý hoặc điện tử của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền;
 • xác định các văn phẩm đã đăng ký quyền tác giả nhưng bị xâm phạm;
 • xác định các tài liệu xâm phạm hoặc là chủ đề của hoạt động vi phạm, và các thông tin phù hợp đủ để chúng tôi có thể xác định vị trí các tài liệu (chẳng hạn như url);
 • thông tin của bạn, bao gồm địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email;
 • một tuyên bố bằng văn bản của bạn rằng bạn có tin rằng việc sử dụng tài liệu bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép; và
 • một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác, chấp nhận xử phạt nếu gian dối, rằng bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Nếu bạn tin rằng nội dung bị gỡ bỏ của bạn không thực sự vi phạm, hoặc bạn có các quyền cần thiết để đăng nội dung của bạn, xin vui lòng gửi cho chúng tôi một thông báo phản đối, có chứa các thông tin sau:

 • chữ ký vật lý hoặc điện tử của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền;
 • chữ kí hoặc chữ kí điện tử của bạn (ghi rõ họ tên);
 • xác định các nội dung đã được gỡ bỏ hoặc đã bị chặn truy cập và vị trí mà các nội dung đã xuất hiện trước khi nó bị gỡ bỏ hoặc bị chặn;
 • một tuyên bố rằng bạn tin rằng, chấp nhận xử phạt nếu gian dối, Nội dung đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai Nội dung; và
 • tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email, và một đồng thuận rằng bạn sẽ chấp nhận các dịch vụ tiến trình từ người cung cấp các thông báo các cáo buộc vi phạm.

Nếu chúng tôi nhận được một thông báo phản đối, chúng tôi có thể gửi một bản sao của thông báo cho người cáo buộc vi phạm bản quyền và thông báo cho người đó rằng chúng tôi có thể thay thế các nội dung đã gỡ bỏ. Trừ khi ban đầu người cáo buộc vi phạm bản quyền đang yêu cầu lệnh của tòa án đối với các nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người sử dụng, nội dung bị gỡ bỏ có thể được thay thế, trong 10 đến 14 ngày hoặc lâu hơn sau khi nhận được thông báo phản đối, theo quyết định duy nhất của Chess.com.

Vui lòng hiểu rằng điền vào thông báo phản hồi có thể dẫn đến một quy trình pháp lý giữa bạn và bên bị phản hồi để xác định quyền sở hữu. Xin lưu ý rằng có thể có những hậu quả pháp lý bất lợi ở quốc gia của bạn nếu bạn đưa ra cáo buộc sai lệch hoặc những cam kết sai sự thật thông qua quy trình này.

Chúng tôi có quyền xóa Nội dung bị cáo buộc là vi phạm mà không cần thông báo trước và theo quyết định riêng của chúng tôi. Trong trường hợp đặc biệt, Chess.com cũng có thể đóng tài khoản người dùng nếu người dùng được xác định là người vi phạm nhiều lần. Đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi để thông báo về vi phạm bản quyền bị cáo buộc xuất hiện trên Dịch vụ là:

Chess.com, LLC
PO Box 60400
Palo Alto, CA 94306

Sử dụng rộng rãi

Dịch vụ này được cung cấp bởi Chess.com từ các văn phòng tại Hoa Kỳ. Chess.com không tuyên bố rằng có Dịch vụ tương ứng hoặc khả dung tại các nơi khác. Những người truy cập Dịch vụ từ các nơi khác sẽ tự quyết định và tự chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng. Bạn xác định và bảo đảm rằng bạn không ở trong một quốc gia chịu lệnh cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ hoặc đã được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia "hỗ trợ khủng bố" và bạn không nằm trong danh sách cấm của chính phủ Hoa Kỳ hoặc các đảng phái bị cấm.

THÔNG BÁO MIỄN TRỪ BẢO HÀNH

BẠN TUYỆT ĐỐI HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG:

 • BẠN PHẢI TỰ QUẢN LÝ RỦI RO KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ. CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ VẬY" VÀ "NHƯ SẴN CÓ" CÁCH CƠ BẢN, KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO Ở BẤT KÌ KHÍA CẠNH NÀO. KHÔNG GIỚI HẠN PHẦN ĐÃ ĐỀ CẬP BÊN TRÊN, CHESS.COM TUYỆT ĐỐI TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, DÙ ĐƯỢC DIỄN ĐẠT, NGỤ Ý HAY THEO LUẬT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TRANG WEB CHESS.COM VÀ DỊCH VỤ, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO VỀ TIÊU ĐỀ, KHÔNG VI PHẠM, BÁN ĐƯỢC VÀ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO.
 • CHESS.COM VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC, CÁC CHI NHÁNH, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, ĐỐI TÁC VÀ NGƯỜI CẤP GIẤY PHÉP KHÔNG ĐẢO BẢO RẰNG (i) HỆ THỐNG SẼ HOÀN TOÀN ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU CỦA BẠN; (ii) HỆ THỐNG SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG BỊ TRỄ, AN TOÀN HOẶC KHÔNG LỖI; (iii) KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ SẼ LUÔN CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY; (iv) CHẤT LƯỢNG CỦA BẤT KÌ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN HAY TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC MUA HOẶC NHẬN ĐƯỢC TỪ HỆ THỐNG SẼ ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA BẠN; VÀ (v) BẤT KÌ LỖI TRONG VIỆC DÙNG PHẦN MỀM HOẶC PHÁT SINH ĐIỀU ĐƯỢC SỦA CHỮA.
 • BẤT KỲ TÀI LIỆU TẢI XUỐNG HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC TRUY CẬP CÁC DỊCH VỤ LÀ DO BẠN VÀ LÀ NGUY CƠ CỦA RIÊNG BẠN, VÀ BẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÁY TÍNH HOẶC MẤT DỮ LIỆU DO TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO NHƯ VẬY.
 • KHÔNG CÓ BẤT KÌ LỜI KHUYÊN HAY THÔNG TIN NÀO, DÙ BẰNG MIỆNG HAY BẰNG VĂN BẢN, MÀ BẠN CÓ ĐƯỢC TỪ CHESS.COM HOẶC THÔNG QUA HOẶC TỪ DỊCH VỤ SẼ TẠO RA BẤT KÌ ĐẢM BẢO NÀO NẾU KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ.
 • MỘT SỐ ÍT NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ GẶP PHẢI VÀI SỰ CHẤN ĐỘNG KHI TIẾP XÚC VỚI NHỮNG HOA VĂN HOẶC HÌNH NỀN TRÊN MÀN HÌNH MÁY TÍNH HOẶC TRONG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ. MỘT VÀI TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ XẢY RA TRIỆU CHỨNG ĐỘNG KINH DÙ KHÔNG HỀ GẶP PHẢI TRƯỚC ĐÓ NGAY CẢ ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI DÙNG KHÔNG CÓ TIỀN SỬ BỊ ĐỘNG KINH HOẶC BỆNH ĐỘNG KINH. NẾU BẠN, HOẶC BẤT CỨ AI TRONG GIA ĐÌNH CỦA BẠN, MẮC CHỨNG ĐỘNG KINH, HÃY THAM KHẢO Ý KIẾN BÁC SĨ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ. NGAY LẬP TỨC NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ THAM KHẢO Ý KIẾN BÁC SĨ CỦA BẠN NẾU BẠN GẶP BẤT KỲ TRIỆU CHỨNG TRONG VÀ SAU KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ NHƯ: CHÓNG MẶT, THAY ĐỔI THỊ LỰC, CO GIẬT MẮT HOẶC CƠ BẮP, MẤT NHẬN THỨC, MẤT PHƯƠNG HƯỚNG, CÓ BẤT KỲ CỬ ĐỘNG KHÔNG Ý THỨC NÀO, HOẶC CO GIẬT.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

BẠN TUYỆT ĐỐI HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CHESS.COM VÀ CÁC CÔNG TY CON, CHI NHÁNH, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, ĐỐI TÁC VÀ NHÀ CẤP PHÉP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ BẤT KÌ MẤT MÁT LỢI ÍCH NÀO, MẤT DỮ LIỆU, MẤT MÁT TÍN NHIỆM, THỜI GIAN THIẾT BỊ HỎNG HÓC, HOẶC CHO BẤT KỲ TỔN THÂT TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT NÀO, THẬM CHÍ KHI CHESS.COM KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG TỔN THẤT, LIÊN QUAN ĐẾN CHESS.COM, DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO XUẤT HIỆN TRÊN HOẶC TẢI LÊN DỊCH VỤ.

NẾU, VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO, TÒA ÁN YÊU CẦU CHESS.COM CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC THIỆT HẠI BẤT KỂ ĐÃ NÊU Ở TRÊN, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHESS.COM SẼ PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ HOẶC TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO TRÊN HOẶC THÔNG QUA DỊCH VỤ KHI VƯỢT QUÁ MỘT TRĂM ĐÔ LA MỸ ($ 100,00).

NHỮNG HẠN CHẾ CỦA PHẦN NÀY SẼ ÁP DỤNG VỚI BẤT KỲ LÝ LUẬN NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, CHO DÙ DỰA TRÊN BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, QUY CHẾ, SAI LẦM PHÁP LÝ (BAO GỒM CẢ DO SƠ SUẤT), LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG, HOẶC NẾU KHÔNG, NGAY CẢ KHI BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VẪN KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CỦA NÓ.

NGOẠI LỆ VÀ GIỚI HẠN

MỘT SỐ LUẬT KHÔNG CHO PHÉP MIỄN TRỪ MỘT SỐ BẢO ĐẢM HOẶC HẠN CHẾ HOẶC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM DO TAI NẠN HOẶC DO HẬU QUẢ. DO ĐÓ, MỘT SỐ CỦA HẠN CHẾ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

Trọng tài, việc kiểm soát luật pháp và thẩm quyền

Bạn đồng ý rằng nếu bạn có bất kỳ tranh chấp nào với Chess.com liên quan đến bất kỳ hình thức nào liên quan tới các Điều khoản dịch vụ hoặc từ việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, trước tiên bạn sẽ liên hệ với chúng tôi và cố gắng giải quyết tranh chấp với chúng tôi một cách không chính thức. Nếu chúng tôi không thể giải quyết tranh chấp một cách không chính thức, chúng tôi đồng ý giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp hoặc tranh cãi (không bao gồm các yêu cầu bồi thường hoặc giúp đỡ công bằng khác) phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này bằng cách phân xử trọng tài của Hiệp hội Trọng tài Mỹ ("AAA") theo Quy tắc Trọng tài thương mại và Thủ tục bổ sung cho các tranh chấp liên quan đến người tiêu dùng sau đó có hiệu lực đối với AAA, trừ khi được quy định ở đây. Đạo luật Trọng tài Liên bang (FA FAA) và luật trọng tài liên bang sẽ được áp dụng cho các Điều khoản dịch vụ này. Trừ khi bạn và AAA đồng ý khác, việc phân xử sẽ được tiến hành tại quận nơi bạn cư trú. Nếu bạn có ý định tìm kiếm trọng tài, trước tiên bạn phải gửi thông báo bằng văn bản cho Chess.com về ý định phân xử của bạn (Thông báo). Thông báo tới Chess.com phải được gửi bằng cách gửi Thông báo qua thư được chứng nhận của Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ tới: Chess.com, [address]. Thông báo phải (i) mô tả bản chất và cơ sở của khiếu nại hoặc tranh chấp; và (ii) đặt ra các thỉnh cầu giúp đỡ cụ thể. Mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí nộp đơn, hành chính và trọng tài AAA theo quy định của AAA, ngoại trừ Chess.com sẽ thanh toán cho các khoản phí nộp đơn, hành chính và trọng tài hợp lý của bạn nếu yêu cầu bồi thường thiệt hại của bạn không vượt quá 75.000 đô la và đáng kể (được đo bằng các tiêu chuẩn được quy định trong Quy tắc tố tụng dân sự liên bang 11 (b)). Bất kỳ phán quyết nào được đưa ra bởi trọng tài sẽ bao gồm chi phí trọng tài, phí luật sư và chi phí hợp lý cho chuyên gia và các nhân chứng khác, và bất kỳ phán quyết nào về phán quyết của trọng tài viên có thể được sử dụng tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Không có điều gì trong phần này ngăn một trong hai bên tìm kiếm sự giúp đỡ công bằng khác từ các tòa án cho các vấn đề liên quan đến bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ hoặc truy cập trái phép vào Dịch vụ. TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI PHẢI ĐƯỢC DỰA VÀO NĂNG LỰC CÁ NHÂN CỦA CÁC BÊN, VÀ KHÔNG PHẢI VỚI TƯ CÁCH LÀ NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN NHÓM TRONG BẤT KỲ THỦ TỤC TỐ TỤNG HOẶC ĐẠI DIỆN NÀO, VÀ TRỪ KHI CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý KHÁC, TRỌNG TÀI VIÊN CÓ THỂ KHÔNG HỢP NHẤT KHIẾU NẠI CỦA NHIỀU NGƯỜI. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG, BẰNG CÁCH ĐỒNG Ý VÀO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN VÀ CHESS.COM ĐỀU TỪ BỎ QUYỀN XÉT XỬ CỦA BỒI THẨM ĐOÀN HOẶC THAM GIA VÀO MỘT VỤ KIỆN TẬP THỂ.

Nếu những điều cấm và các tuyên bố khác từ những bên thứ ba ở trên được phát hiện rằng không thể thực thi, thì tất cả những phần trước trong mục này sẽ bị vô hiệu.

Nếu vì bất kỳ lý do nào, yêu cầu bồi thường tiến hành tại tòa án thay vì trọng tài, tranh chấp sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Bang California và FAA mà không xem xét hoặc áp dụng các điều khoản khác tại tiểu bang hoặc quốc gia cư trú của bạn, và sẽ chỉ được đưa ra tại tòa án liên bang hoặc tiểu bang ở Hạt Santa Clara, California, Hoa Kỳ. Bạn đồng ý với quyền tài phán và địa điểm tòa án như trên và bỏ qua bất kỳ sự phản đối nào vì bất tiện.

Sửa đổi các điều khoản của dịch vụ

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ cập nhật phiên bản mới nhất tại www.chess.com. Nếu chúng tôi xác định rằng những thay đổi là quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách gửi email đến địa chỉ mà bạn đã cung cấp khi đăng ký tài khoản hoặc bằng cách đăng thông báo qua Dịch vụ. Nếu bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau khi những sửa đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý với các Điều khoản dịch vụ sửa đổi.

Thông tin chung

Điều khoản dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Chess.com và chi phối việc sử dụng Dịch vụ của bạn, nó thay thế mọi thỏa thuận trước đó giữa bạn và Chess.com đối với Dịch vụ. Các Điều khoản dịch vụ này là toàn bộ và là thỏa thuận độc quyền giữa Chess.com và bạn về Dịch vụ và các Điều khoản dịch vụ này thay thế mọi thỏa thuận trước đó (trừ mọi dịch vụ mà bạn có riêng thỏa thuận với Chess.com bổ sung hoặc thay thế các Điều khoản dịch vụ này). Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản dịch vụ này bị vô hiệu, phần còn lại của Điều khoản dịch vụ sẽ tiếp tục có hiệu lực. Bạn không được chuyển nhượng, hoặc ủy quyền các Điều khoản dịch vụ này và các quyền được cấp và nghĩa vụ được thực hiện dưới đây dưới bất kỳ hình thức nào. Chess.com có ​​thể tự do chuyển nhượng các Điều khoản dịch vụ này và bạn đồng ý rằng mọi quyền sở hữu trí tuệ được cấp phép cho Chess.com dưới đây, bao gồm mọi quyền đối với Nội dung, đều có thể được chuyển nhượng cho bên được Chess.com ủy nhiệm mà không cần thông báo đến bạn. Việc Chess.com không thực hiện được bất kỳ quyền hoặc quy định nào của Điều Khoản Dịch Vụ sẽ không khiến quyền hoặc quy định đó bị hủy bỏ.