x
Cờ vua - Chơi & Học hỏi

Chess.com

Miễn phí - Trên Google Play

MIỄN PHÍ - Trong cửa hàng app Window Phone

XEM

Bài viết đầu tiên!

fep23883
01:58, 1 thg 1, 2018 0

------------------------------------------ Nguyễn Minh Nghĩa ---------------------------------------------
FACEBOOK: FB.COM/NGUYENMINHNGHIA2007 - @nguyenminhnghia2007
EMAIL: QWERTYNGHIA@YOPMAIL.COM - TEST1NGHIA@YOPMAIL.COM
DONATE: UNGHOTOI.COM/QCE06519 - VRDONATE.VN/QCE06519
------------------------------------------ Nguyễn Minh Nghĩa ---------------------------------------------

Bài viết đầu tiên trên Chess.com!

chess.com/blog/fep23883

fep23883

PS: Chúc mừng năm mới 2018!

Đang trực tuyến